|

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: نباید به دوران سیاه گذشته برگردیم

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «مسیر نورانی خدمت که شهید رییسی عزیز آنرا سرِدست گرفت فقط با همت، وحدت و انسجام همه نیروها و دلسوزان زیر خیمه مستحکم انقلاب ادامه می‌یابد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: نباید به دوران سیاه گذشته برگردیم

به گزارش شبکه شرق، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت ضمن ورود مستقیم به انتخابات و حمایت از جلیلی نوشت که پیشرفت ایران و جلوگیری از بازگشت به عقب، میثاق جبهه متحد انقلاب است.

خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نوشت: «مسیر نورانی خدمت که شهید رییسی عزیز آنرا سرِدست گرفت فقط با همت، وحدت و انسجام همه نیروها و دلسوزان زیر خیمه مستحکم انقلاب ادامه می‌یابد.

 

پیشرفت اقتدارآفرین ایران سربلند در این ۳ سال و جلوگیری از بازگشت به عقب و دوران سیاه گذشته میثاق جبهه متحد فعالان انقلاب است.

همه در یک سنگرند برای آینده ایران.»

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها