|

بیشترین رای در سطح کشور در انتخابات سال ۱۴۰۲ به چه شخصی تعلق گرفت؟

آمارها نشان می دهد که آیت الله سید احمد حسینی خراسانی با ۹۹۰هزارو ۹۰۷ رأی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی در انتخابات خبرگان رهبر، رأی اول را در این استان کسب نموده است و در سطح کشور رکورد دار بیشترین رأی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دوره ششم شد.

بیشترین رای در سطح کشور در انتخابات سال ۱۴۰۲ به چه شخصی تعلق گرفت؟

 

به گزارش شبکه شرق، آیت الله سیداحمد حسینی خراسانی بیشترین رأی را در سطح کشور در انتخابات سال ۱۴۰۲ کسب کرده است.

آمارها نشان می دهد که آیت الله سید احمد حسینی خراسانی با ۹۹۰هزارو ۹۰۷ رأی از حوزه انتخابیه خراسان رضوی در انتخابات خبرگان رهبر، رأی اول را در این استان کسب نموده است و در سطح کشور رکورد دار بیشترین رأی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری دوره ششم شد.

آیت الله سید محمد علی آل هاشم از حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی با ۸۵۰هزار و ۲۵۰ رأی در رتبه دوم و آیت الله محسن قمی از حوزه انتخابیه تهران با ۸۳۶هزار و ۷۰۶ رأی رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.

 

منبع: خبر آنلاین
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها