|

تأییدصلاحیت تعدادی از معلولان برای نامزدی مجلس

رئیس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت اعلام کرد: در گذشته افراد دارای معلولیت نابینایی و ناشنوایی تأیید صلاحیت نمی‌شدند. اکنون برخی افراد دارای نابینایی کامل تأیید صلاحیت شده‌اند و می‌توانند در عرصۀ انتخابات حضور پیدا کنند.

تأییدصلاحیت تعدادی از معلولان برای نامزدی مجلس

به گزارش شبکه شرق، حمید صاحب مدیرکل سلامت شهرداری تهران در نخستین نشست فعالان اجتماعی با موضوع انتخابات و افراد دارای معلولیت که با حضور نخبگان دارای معلولیت شهر تهران در معاونت اجتماعی شهرداری تهران برگزار شد، گفت: پیشرفت نیازمند تغییر و پوست اندازی است و این تغییر در ابتدا باید در وجود افراد و به شکل فردی انجام شود. در صورت تحقق این موضوع می‌توانیم تغییر را در جامعه نیز ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه مسایل اجتماعی که افراد دارای معلولیت با ان دست به گریبان هستند باید شخصیت خود را بسازیم و حقوق خود را مطالبه و استیفا کنیم.

صاحب با بیان اینکه اولین مشکل ما در حوزه افراد دارای معلولیت این است که حقوق این قشر در جامعه به درستی رعایت نمی‌شود بیان داشت: تا زمانی که حقوق خود را نشناسیم نمی‌توانیم حقوقی را که قانون گذار برای افراد دارای معلولیت پیش بینی کرده است مطالبه کنیم. مطالبه گری نیازمند تمرین و مطالبه گری است و باید این مطالبه در چارچوب و مسیر خود دنبال شود. شهرداری در این راستا برای نخستین بار به این موضوع توجه کرده است و کوشیده است مطالبات افراد دارای معلولیت را دسته بندی و آن را دنبال کند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: به همان اندازه که تلاش می‌کنیم زمینه‌های حضور افراد دارای معلولیت را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه مانند دیگر افراد فراهم کنیم، می‌کوشیم زمینه حضور افراد در مشارکت سیاسی و تعیین حق سرنوشت خود را نیز فراهم کنیم.

 

قدردان شورای نگهبان در تایید صلاحیت افراد دارای معلولیت در انتخابات هستیم

رئیس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت نیز در این نشست گفت: برای نخستین بار در تاریخ انتخابات کشور صلاحیت چند تن از افراد دارای معلولیت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شده که این موضوع پیروزی و دستاورد بزرگ حقوقی برای افراد دارای معلولیت در کشور است که بتوانند حقوق خود را این بار در قامت یک معلول در مجلس دنبال کنند.

علی همت محمود نژاد افزود: در گذشته افراد دارای معلولیت نابینایی و ناشنوایی تایید صلاحیت نمی‌شدند، اما اکنون شاهد هستیم برخی افراد دارای نابینایی کامل تایید صلاحیت شده اند و می‌توانند در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند. این حضور می‌تواند منجر به افزایش توانایی افراد دارای معلولیت در چانه زنی برای جلب نظر مسولان و بهبود فرایند قانون گذاری به نفع جامعه معلولان کشور شود.

محمود نژاد با بیان اینکه معلولان باید در مطالبات خود پوست اندازی کنند و نباید صرفا به دنبال پیگیری حقوق مسلم خود مانند ماده ۲۷ باشند، بیان داشت: باید از نگاه اجتماعی به سیاسی تغییر رویه دهیم چرا که در سیاست است که می‌توانیم حقوق خود را بیان کنیم و بخواهیم این مطالبات ما محقق شود.

وی با بیان اینکه بین ۳ تا ۱۰ درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند گفت: متاسفانه با این حجم از تعداد افراد دارای معلولیت هرگز سهم خاصی در حوزه‌های سیاسی نداشته ایم و ضرورت دارد افراد دارای معلولیت توانمند به موضوع ورود کنند و بتوانند در قدرت سیاسی نیز حضوری فعال داشتهزباشند و موضوعات خود را در این مسیر دنبال کنند.

رئیس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه نزدیک به ۷ میلیون نفر در کشور با موضوعات و مسایل افراد دارای معلولیت درگیر هستند، اظهار داشت: براساس مدارک موجود در سازمان بهزیستی کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت در بهزیستی شناسایی شده اند که هر یک از این افراد با احتساب اعضای خانواده خود جمعیت بزرگی را در کشور شامل می‌شوند که متاسفانه نماینده‌ای در مجلس برای دفاع از حقوق خود ندارند.

محمود نژاد خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زمینه‌های حضور افراد دارای معلولیت در مجلس، در گذشته قوانینی تصویب شده است که پیوست افراد دارای معلولیت ندارد و این موضوع ضعف بزرگی برای افراد دارای معلولیت است.

وی با بیان اینکه برای اصلاح قوانین فعلی در حوزه افراد دارای معلولیت در تلاش برای وارد کردن متمم به قانون هستیم بیان داشت: ضرورت دارد جامعه افراد دارای معلولیت نظرات و دیدگاه‌های خود را در حوزه‌های مختلف بیان کنند و به گونه‌ای عمل کنند که قانونی مناسب و مترققی برای افراد دارای معلولیت در راستای گره گشایی از مشکلات و دغدغه‌های آنان داشته باشیم.

حمید صاحب در ادامه این نشست، گفت: پیشرفت نیازمند تغییر و پوست اندازی است و این تغییر در ابتدا باید در وجود افراد و به شکل فردی انجام شود. در صورت تحقق این موضوع می‌توانیم تغییر را در جامعه نیز ایجاد کنیم.

وی اضافه کرد: در حوزه مسایل اجتماعی که افراد دارای معلولیت با ان دست به گریبان هستند باید شخصیت خود را بسازیم و حقوق خود را مطالبه و استیفا کنیم.

صاحب با بیان اینکه اولین مشکل ما در حوزه افراد دارای معلولیت این است که حقوق این قشر در جامعه به درستی رعایت نمی‌شود بیان داشت: تا زمانی که حقوق خود را نشناسیم نمی‌توانیم حقوقی را که قانون گذار برای افراد دارای معلولیت پیش بینی کرده است مطالبه کنیم. مطالبه گری نیازمند تمرین و مطالبه گری است و باید این مطالبه در چارچوب و مسیر خود دنبال شود. شهرداری در این راستا برای نخستین بار به این موضوع توجه کرده است و کوشیده است مطالبات افراد دارای معلولیت را دسته بندی و آن را دنبال کند.

مدیرکل سلامت شهرداری تهران افزود: به همان اندازه که تلاش می‌کنیم زمینه‌های حضور افراد دارای معلولیت را در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه مانند دیگر افراد فراهم کنیم، می‌کوشیم زمینه حضور افراد در مشارکت سیاسی و تعیین حق سرنوشت خود را نیز فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه بین ۳ تا ۱۰ درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند گفت: متاسفانه با این حجم از تعداد افراد دارای معلولیت هرگز سهم خاصی در حوزه‌های سیاسی نداشته ایم و ضرورت دارد افراد دارای معلولیت توانمند به موضوع ورود کنند و بتوانند در قدرت سیاسی نیز حضوری فعال داشته باشند و موضوعات خود را در این مسیر دنبال کنند.

رئیس شبکه ملی دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت با بیان اینکه نزدیک به ۷ میلیون نفر در کشور با موضوعات و مسایل افراد دارای معلولیت درگیر هستند، اظهار داشت: براساس مدارک موجود در سازمان بهزیستی کشور یک میلیون و ۷۰۰ هزار فرد داارای معلولیت در بهزیستی شناسایی شده اند که هر یک از این افراد با احتساب اعضای خانواده خود جمعیت بزرگی را در کشور شامل می‌شوند که متاسفانه نماینده‌ای در مجلس برای دفاع از حقوق خود ندارند.

محمود نژاد خاطرنشان کرد: به دلیل نبود زمینه‌های حضور افراد دارای معلولیت در مجلس، در گذشته قوانینی تصویب شده است که پیوست افراد دارای معلولیت ندارد و این موضوع ضعف بزرگی برای افراد دارای معلولیت است.

وی با بیان اینکه برای اصلاح قوانین فعلی در حوزه افراد دارای معلولیت در تلاش برای وارد کردن متمم به قانون هستیم بیان داشت: ضرورت دارد جامعه افراد دارای معلولیت نظرات و دیدگاه‌های خود را در حوزه‌های مختلف بیان کنند و به گونه‌ای عمل کنند که قانونی مناسب و مترققی برای افراد دارای معلولیت در راستای گره گشایی از مشکلات و دغدغه‌های آنان داشته باشیم.

در این نشست شرکت کنندگان با طرح موضوعاتی از جمله نبود قوانین حمایتی از افراد دارای معلولیت، وجود تفاوت در ارایه خدمات به افراد دارای معلولیت در مقایسه با دیگر گروه ها، اجرا نشدن قوانین استخدامی برای افراد دارای معلولیت، بی بهره ماندن از مزایای بیمه‌ای برای تامین نیاز‌های افراد دارای معلولیت، به رسمیت نشناختن زبان اشاره در کشور، معلول شناخته نشدن افراد ناشنوا در برخی دستگاه‌های متولی حوزه افراد دارای معلولیت، نبود فرصت شغلی به دلیل معلولیت با وجود مدارج بالای تحصیلی بر حضور پرشور در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کردند.

 

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها