|

راهکارهای رفع فقر مطلق بررسی شد

نشست بررسی راهکارهای رفع فقر مطلق با هدف اجرای دستور رئیس جمهور در این زمینه در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شد.

راهکارهای رفع فقر مطلق بررسی شد

به گزارش شبکه شرق، این نشست با حضور مسئولان مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، وزارت تعاون، کمیته امداد و برخی اساتید دانشگاه و  کارشناسان حوزه فقر برگزار شد.

در این نشست، برنامه های دستگاه های اجرایی از جمله وزارت تعاون  برای شناسایی دقیق فقرا، چگونگی کمک رسانی به فقرا و نحوه همکاری دولت با نهادهای مردمی برای رفع فقر مطلق بررسی و نقد شد.

کاربرد و نقش پایگاه رفاه ایرانیان و سامانه سخا در شناسایی نیازمندان براساس جغرافیای زندگی، تعیین حداقل نیازمندی های خانوارهای نیازمندان، تعیین درآمدهای این خانوارها، تعیین شدت فقر خانوارها، اولویت‌بندی نیازهای خانوارهای نیازمند، ایجاد هم افزایی بین دولت و جامعه برای کمک به نیازمندان و مشکلات و آسیب های سامانه حامی وزارت تعاون بررسی شد.

 

منبع: ايسنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها