|

نتایج جستجو :

  • نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی در دهه‌های اخیر، با نرخ رشد بالا در اغلب کشورها از جمله ایران افزایش یافته است. عدم…

  • خبرگزاری ایسنا بر مبنای آمار ارائه‌شده درباره کاهش چهار‌درصدی تعداد فرزندان در ۹‌ماهه گذشته این سؤال را مطرح کرده است…

  • مطابق آمار ستاد دیه تا شهریور ۱۴۰۱، در جرائم غیرعمد ۱۱‌هزار‌و ۵۴۴ محکوم غیرعمد در سطح زندان‌های سراسر کشور تحمل حبس…

  • فروش لباس‌های شخصی برای تأمین مخارج زندگی؛ این خلاصه ماجرای مردمی است که با فروشندگان گاراژ باغچه سروکار دارند. گاراژی…

  • اظهارنظر برخی مسئولان درباره یکی از دلایل و انگیزه‌های اعتراضات اخیر، یعنی فقر و فساد و مصائب اقتصادی از جنبه‌ای…

  • چند روز پیش تجارت‌نیوز در گفت‌وگویی با وحید محمودی، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، خبر از تحلیل جدید او داد که طبق…

  • تلخی و یأس شکست هرچقدر سخت و بد باشد، اما این حسن را دارد که آدمی را به فکر وامی‌دارد به اینکه برگردد ببیند کجای کار…

  • برخی مسئولان، کاهش سرعت اینترنت را یک راهکار مناسب برای آرام‌کردن خیابان‌ها پنداشته‌اند، به همین دلیل با وجود…

  • مسائل اجتماعی همیشه با پیچیدگی‌هایی همراه است و در بسیاری موارد باید از ابعاد مختلف یک موضوع را مورد بررسی قرار داد؛

  • «برای بارآوری درخت مساوات، بیش از همه‌چیز واجب است به دوایر دیوان‌خانه‌های عدلیه و ملکیه و محلیه، نظم درست داده شود که…