|

بررسی مجدد پرونده تخلفات فولاد مبارکه در شعبه ویژه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ماموریت شعبه خاص قوه‌قضائیه برای بررسی پرونده تخلفات فولاد مبارکه خبر داد.

بررسی مجدد پرونده تخلفات فولاد مبارکه در شعبه ویژه
حجت‌الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از ماموریت شعبه خاص قوه‌ قضائیه برای بررسی پرونده تخلفات فولاد مبارکه خبر داد.
 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: دستگاه قضا مانع خروج متهمان پرونده فولاد از کشور می‌شود.
 
وی ادامه داد: هفته گذشته نمایندگان مجلس با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه‌قضائیه موافقت کردند.