|

همه قوانین کارگری اجرا می‌شود؟

طبق قوانین قانون کار، ساعات کار نباید از هشت ساعت بیشتر باشد، در طول هفته باید ۴۴ ساعت کار انجام شود، کارهای سخت و زیرزمینی نباید بیشتر از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته باشد و همچنین کار متناوب بیشتر از ۱۵ ساعت در شبانه‌روز نباشد. اینها در‌حالی‌است که بسیاری از کارگران در شرایطی کار می‌کنند که بیش از زمان تعیین‌شده برای کارگران کار می‌کنند.

همه قوانین کارگری اجرا می‌شود؟

شرق: طبق قوانین قانون کار، ساعات کار نباید از هشت ساعت بیشتر باشد، در طول هفته باید ۴۴ ساعت کار انجام شود، کارهای سخت و زیرزمینی نباید بیشتر از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته باشد و همچنین کار متناوب بیشتر از ۱۵ ساعت در شبانه‌روز نباشد. اینها در‌حالی‌است که بسیاری از کارگران در شرایطی کار می‌کنند که بیش از زمان تعیین‌شده برای کارگران کار می‌کنند. حتی برخی از آنها در شرایط سخت کاری و فضای غیرمجاز برای دریافت پول مشغول به کار هستند که در تمام این موارد حقوق اولیه آنها هم رعایت نمی‌شود. در کنار این، برخی دیگر از کارگران که جزء مهاجرها هستند، به‌دلیل نداشتن اوراق هویتی از هیچ حقوق کارگری برخوردار نیستند. از ساعات کاری معین تا میزان سختی کار و حقوق دریافتی که عدم رعایت هرکدام از اینها توسط کارفرما شرایط کار را برای کارگران بسیار سخت‌تر می‌کند و همین منجر به آسیب خواهد شد.

حتی عدم رعایت این قوانین در کارگاه‌های زیرزمینی، همچون کار در بلورسازی، پرس‌کاری و هر‌کجای دیگر که منجر به آسیب جسمانی و روحی این افراد شود، از پیگیری‌های بعدی این ماجرا ممانعت به عمل می‌آورد. در واقع چون از نظر قانونی قوانین کاری برای این افراد توسط کارفرما در نظر گرفته نشده است، در هنگام صدمات و آسیب‌ها هم حمایت قانونی نخواهند داشت.

در این شرایط، بسیاری که با آسیب‌های جسمی روبه‌رو شدند، چون هویت کاملی نداشتند، دیه هم به آنها تعلق نمی‌گیرد و همین روند درمان آنها را مسدود می‌کند. این درحالی‌است که اغلب کارگرانی که در این شرایط حاضر به کار می‌شوند، با مشکلات شدید مالی دست‌و‌پنچه نرم می‌کنند. بنابراین در‌صورت وجود قوانین حوزه کار، موضوع اجرائی‌شدن آنها اهمیت بسیاری دارد که نیاز است برای این ماجرا بازرسان ویژه در نظر گرفته شود تا شرایط کار کارگران در هر موقعیتی که هستند، به درستی بررسی شود تا دچار آسیب نشوند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها