|

حضور در انتخابات با تجدید قوا

اگر اقبال مردم به انتخابات هشتم تیر از ۵۰ درصد بالاتر می‌رفت، قطعا مسعود پزشکیان برنده اصلی انتخابات در دور اول می‌شد. اما چه باید کرد؟ متأسفانه درباره انتخابات، آنچه ‌در طول سنوات گذشته کاشتند، امروز باید درو کنند. ریزش رأی در هر دو جناح واقعیتی است کتمان‌ناپذیر، حال اگر اصلاح‌طلبان بگویند در زمانی که ما در قدرت بودیم با کارشکنی و مانع‌تراشی نگذاشتند کاری از پیش ببریم و اکثر اقدامات‌مان ابتر مانده، جای تأمل‌ دارد‌! ولی ریزش رأی اصولگرایان جای سؤال است.

کیکاوس‌‌ پورایوبی: اگر اقبال مردم به انتخابات هشتم تیر از ۵۰ درصد بالاتر می‌رفت، قطعا مسعود پزشکیان برنده اصلی انتخابات در دور اول می‌شد. اما چه باید کرد؟ متأسفانه درباره انتخابات، آنچه ‌در طول سنوات گذشته کاشتند، امروز باید درو کنند. ریزش رأی در هر دو جناح واقعیتی است کتمان‌ناپذیر، حال اگر اصلاح‌طلبان بگویند در زمانی که ما در قدرت بودیم با کارشکنی و مانع‌تراشی نگذاشتند کاری از پیش ببریم و اکثر اقدامات‌مان ابتر مانده، جای تأمل‌ دارد‌! ولی ریزش رأی اصولگرایان جای سؤال است. با یکدست‌شدن حاکمیت، میزان رأی مرحوم رئیسی از ۱۸ میلیون به ۹ میلیون رأی سقوط کرده است. در این میان، آرای قالیباف در سبد اصولگرایان نمی‌گنجد؛ درصد بالایی که به قالیباف رأی دادند به علت مدیریت و تجربه ایشان بوده است، بنابراین آن سه میلیون و اندی‌ رأی را نمی‌توان فقط در سبد رأی اصولگرایان گذاشت. سبد رأی هر‌چند بالانس نیست، اما اصلاح‌طلبان می‌توانند در این کارزار آرای بیشتری از سبد رأی قالیباف را نصیب خود کنند. در مرحله دوم چند کار اساسی لازم است تا اصلاح‌طلبان برای پیروزی در انتخابات انجام دهند؛ اول حضور دوباره و همه‌جانبه ۱۰ میلیون و اندی که در مرحله اول به پزشکیان رأی دادند و در این مرحله مردد نشوند‌، دوم جذب آرای قالیباف است. در هر حال، مطمئنا کسانی که به قالیباف رأی داده‌اند گوش به فرمان ایشان نخواهند سپرد. سوم، ظاهر‌شدن پررنگ‌تر و شفاف‌تر شخص پزشکیان است که می‌تواند موج جدیدی در فضای سرد انتخابات بازی کند. پایداری در اصولی که می‌تواند انجام دهد و قابل انجام است، مردم را هوشیارتر و مشتاق‌تر می‌کند. حتی چهره پزشکیان باید مقداری متفاوت و جدی‌تر از دور اول باشد. چهارم، دامنه شمول دعوت از مردم برای شرکت در انتخابات توسط کل جبهه اصلاح‌طلبان با تمام قوا صورت پذیرد. پنجم، یارگیری از نیروهای جدید و تازه‌نفس، به‌خصوص استفاده از پتانسیل و شفافیت گفتار افراد ذی‌نفوذ که در تبلیغات کار‌آمد و اثر‌گذار‌ند‌. فراموش نکنیم صدای بیدار و چشم بینای اصلاح‌طلبان در وضع موجود، همین‌ مطبوعات، فضای مجازی و تریبون‌های غیر‌رسمی نهادهای مدنی است و از قدرت سخت بی‌بهره هستند‌. بازگو‌کردن خطرات کشور و بن‌بست‌هایی که کشور در صورت انتخاب رقیب با آن مواجه می‌شود، با رعایت موازین اخلاقی و رفتاری صورت گیرد. مرتب برای مردم تشریح شود‌ یا انگشت اشاره به طرف سیاست‌های کنونی که توده‌های مردم را در اوضاع نابسامان اقتصادی سرگردان کرده، به‌ صورت فهرست و با ارائه تراکت‌ها به‌وضوح به مردم اعلام شود. باید کارزاری به راه انداخت تا مردم از مرحله اول بیشتر وارد صحنه شوند و با احساس قفل‌شدن تمام زوایای کشور در صورت عدم حضور، حضوری بیشتر در انتخابات پیدا کنند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها