|

جزئیات کاهش ساعت کاری مخصوص کارگران

‌آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار‌ گفت: نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربر نمی‌گرفت؛ چون در متن لایحه به‌صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

‌آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار‌ گفت: نسخه اولیه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربر نمی‌گرفت؛ چون در متن لایحه به‌صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود. او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ‌در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تأیید کمیسیون رسید، اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت. دومین تغییر این بود که به‌جای پنجشنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به پنج روز کاهش یافت. خوشوقتی به ایلنا گفت: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد، این بود که به‌صراحت در متن لایحه گفته شد ‌کارگران مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به‌طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و به‌صراحت‌ تأکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم‌شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها