|

متن ارسالی یک مادر به روزنامه «شرق» در پی چالش تعطیلی پرتکرار مدارس

ما والدین دانش‌آموزان خسته هستیم

مادر پسری هفت‌ساله هستم که امسال در مقطع اول ابتدایی درس می‌خواند. برای مدرسه فرزندم هزینه خوبی کردیم تا از وضعیت تحصیلش مطمئن باشیم، اما این تعطیلی‌های پشت سر هم شرایط را برای ما بسیار سخت کرده است.

مادر پسری هفت‌ساله هستم که امسال در مقطع اول ابتدایی درس می‌خواند. برای مدرسه فرزندم هزینه خوبی کردیم تا از وضعیت تحصیلش مطمئن باشیم، اما این تعطیلی‌های پشت سر هم شرایط را برای ما بسیار سخت کرده است. 

در روز‌های قبل که حتی کمی زودتر هم برای تعطیلی اعلام نمی‌کردند، ما مجبور بودیم مرخصی ساعتی دیرهنگام بگیریم که همین هم برای ما دردسرهای خودش را داشت.

در کنار این ماجرا، همه از اهمیت مقطع اول ابتدایی خبر دارند و کلاس مجازی برای این کودکان بسیار سخت بوده است؛ زیرا کار با این بچه‌ها به تخصص نیاز دارد و حتما در هنگام برگزاری کلاس باید یکی از والدین کنار آنها بنشیند و تنهایی هرگز از عهده چنین کاری برنمی‌آیند. 

با این حساب، چون برای همسرم مقدور نبوده، من مجبور به این کار هستم. اما مشکل به همین‌جا ختم نمی‌شود. قطعی مدام اینترنت، مشکل دیگر ما است؛ صدا و تصویر معلم بارها در حین تدریس قطع می‌شود و ما می‌مانیم و صفحه گوشی که هیچ چیز نمایش نمی‌دهد. بارها به دلیل همین مشکل کلاس درس تعطیل شده و کودکان هم از درس  جا مانده‌اند. 

نمی‌دانم این مشکلات را باید کجا و به چه کسی گفت، اما تقاضای من و والدینی شبیه من اصلاح این شرایط است. من با وجود تمام این مشکلات، ترس آن را دارم که فرزندم در پایه‌های بالاتر به مشکل بربخورد؛ زیرا این شکل درس‌خواندن خود مشکلی بر مشکلات ما والدین اضافه خواهد کرد و امیدوارم هر‌چه زودتر این چالش برطرف شود.