|

رئیسی دستور اجرای کامل مصوبه عفاف و حجاب سال ۸۴ را صادر کرد

رئیس‌جمهور روز گذشته با توجه به دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.

رئیس‌جمهور روز گذشته با توجه به دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی نسبت به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اهتمام لازم را داشته باشند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور، عصر روز سه‌شنبه در آغاز جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دستور کار شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درباره موضوع حجاب و عفاف دبیرخانه شورا را موظف کرد با همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی و اجرائی قانون مصوب مجلس و قانون سال ۱۳۸۴ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی درمورد حجاب را اجرائی کنند. رئیس‌جمهور ترویج فساد در جامعه اسلامی و انقلابی را اقدامی سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده دانست که با هدف تضعیف و تخریب پایگاه معنوی و ارزش‌های دینی با سرمایه‌گذاری کلان استکبار و دشمنان ملت ایران صورت می‌گیرد.

رئیسی با اشاره به اینکه دشمنان ایران و اسلام با استفاده از شبکه‌های گسترده و متعدد ماهواره‌ای و مجازی با ترویج فساد، استقامت فرهنگی و مبانی ارزشی و دینی جامعه را هدف گرفته‌اند، تصریح کرد: باید در مقابل این تهاجم سازمان‌یافته و گسترده اقدامات لازم و بازدارنده صورت گیرد و نهادهای مسئول در این زمینه اقدامات نظام‌مند و منسجمی به عمل آورند.

ادامه جلسه اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی گزارش‌های دستگاه‌های مختلف درباره وضعیت اجتماعی مرتبط با موضوع حجاب و عفاف را بررسی کردند.

اعضا بر‌اساس این گزارش‌ها که حاکی از نگرانی و مطالبه وسیع و گسترده مردم از وضعیت سلامت خانواده، فرزندان و نسل جوان بود، بر لزوم انجام وظایف و مسئولیت‌های در نظر گرفته‌شده برای دستگاه‌های مختلف در قوانین و مقررات مصوب مربوط به حجاب و عفاف تأکید کردند.

در مقدمه مصوبه شورای فرهنگ عمومی مورخ 84 آمده است: «حجاب از ارزنده‌ترین نمودهای فرهنگی، اجتماعی در تمدن ایرانی ـ اسلامی است که پیشینه آن به قبل از ورود اسلام می‌رسد؛ اما در فرهنگ اسلامی به اوج تعالی و منتهای ارزش و اعتبار خود می‌رسد.

حجاب و عفاف پدیده مذهبی‌ـ ارزشی مهمی در تعالیم اسلامی است و توجه به زمینه‌های فرهنگی‌ـ اجتماعی به‌عنوان بستر آن بسیار شایسته و لازم می‌نماید و اشاعه و تعمیق آن نیازمند آموزش‌های بنیادین و مداوم در خانواده، مدرسه، دانشگاه و اجتماع است. بدیهی است که در کنار شرایط مساعد اجتماعی برای ارزش تلقی‌کردن و الگوپذیری این فرهنگ، نیازمند درونی و نهادینه‌شدن آن در وجود افراد است. بدون‌شک رسیدن به این هدف نیازمند مشارکت و توجه جدی همه نهادها و دستگاه‌ها به صورت مستمر و هدفمند است».

از‌جمله سیاست‌ها و راهکارهای این مصوبه می‌توان به برخی موارد زیر اشاره کرد:

1ـ در اولویت قراردادن موضوع حجاب و عفاف در برنامه‌های دستگاه‌های اجرائی کشور برای مقابله با روند فزاینده بدحجابی.

2ـ ابلاغ روش‌های اجرائی و تعیین ضوابط و هنجارهای روشن درمورد نوع لباس و پوشش افراد در بخش‌های رسمی و اداری کشور... .