|

‌پسر یک نماینده مجلس هم ‌در وزارت علوم پست گرفت

شرق: در ادامه انتصابات فامیلی، محمدهادی زاهدی، فرزند محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم سابق و عضو فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در وزارت علوم پست گرفت. به گزارش سایت جمهوریت، بر اساس چارت جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «محمدهادی زاهدی» به‌ عنوان مدیر‌کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم منصوب شد. وی پیش از این مدیر آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود. در ساختار جدید وزارت علوم، اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم زیرمجموعه وزیر علوم بوده و مدیر این بخش نیز با حکم وزیر منصوب خواهد شد. در چارت قدیم وزارت علوم، اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات زیر نظر معاونت اداری مالی فعالیت می‌کرد. همچنین بر اساس این ساختار، پیش از این «مقصود عباسپور» سرپرست اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات بود که در چارت جدید «هادی زاهدی» عهده‌دار این سمت شده است. پیش‌تر نیز خبر استخدام نفیسه سنگدوینی، دختر رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس، باعث واکنش‌های گسترده‌ای شد. بعد از آن جواد اوجی، وزیر نفت، دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد. پیش‌تر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، درباره علت برخی رد‌صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس گفته بود: «برخی از آنها در دوره نمایندگی خطا‌هایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطا‌ها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضائی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلا فردی که رؤسای آموزش‌و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدر‌های انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نشود، اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟».
شهریور روزنامه جوان نوشته بود بازار سفارشات نمایندگان در استان‌ها و شهرستان‌ها داغ شده و بعضا تقاضا‌ها از وزارت کشور با رنگ و بوی کمک به دولت عنوان می‌شود که مثلا برای فلان استان و بهمان شهرستان، استاندار و فرماندار متخصص، بومی و متعهد بگذارید؛ اما کیست که نداند این پیشنهاد‌ها بیشتر از آنکه رنگ و بوی مشورت و کمک داشته باشد، با اهداف دیگری عنوان می‌شود.
ماجرای انتصابات فامیلی در دولت رئیسی باعث شد که 35 نماینده در‌این‌باره به دولت تذکر دهند، اما در برابر دفاع دولت از موضع خود، عقب‌نشینی کردند. آصفری، نماینده مجلس بعدها گفت: ما نمی‌گوییم انتصابات فامیلی در دولت وجود داشته است، بلکه می‌گوییم دولت از الان پیشگیری کند و در وزارتخانه‌ها نگذارد انتصابات فامیلی صورت گیرد. او گفته بود متأسفانه گزارش‌هایی به دستمان می‌رسد که فلان وزیر می‌خواهد برادرخانم خود یا فامیل خود را انتصاب کند، بنابراین باید جلوی این‌گونه رفتارها گرفته شود و در انتخاب افراد، فقط شایسته‌سالاری مدنظر باشد.

شرق: در ادامه انتصابات فامیلی، محمدهادی زاهدی، فرزند محمدمهدی زاهدی، وزیر علوم سابق و عضو فعلی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در وزارت علوم پست گرفت. به گزارش سایت جمهوریت، بر اساس چارت جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، «محمدهادی زاهدی» به‌ عنوان مدیر‌کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم منصوب شد. وی پیش از این مدیر آموزش‌های الکترونیکی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی بود. در ساختار جدید وزارت علوم، اداره کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم زیرمجموعه وزیر علوم بوده و مدیر این بخش نیز با حکم وزیر منصوب خواهد شد. در چارت قدیم وزارت علوم، اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات زیر نظر معاونت اداری مالی فعالیت می‌کرد. همچنین بر اساس این ساختار، پیش از این «مقصود عباسپور» سرپرست اداره کل تحول اداری و فناوری اطلاعات بود که در چارت جدید «هادی زاهدی» عهده‌دار این سمت شده است. پیش‌تر نیز خبر استخدام نفیسه سنگدوینی، دختر رمضانعلی سنگدوینی نماینده مردم گرگان در مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس، باعث واکنش‌های گسترده‌ای شد. بعد از آن جواد اوجی، وزیر نفت، دستور لغو استخدام دختر عضو کمیسیون انرژی را صادر کرد. پیش‌تر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی وقت شورای نگهبان، درباره علت برخی رد‌صلاحیت‌ها در انتخابات مجلس گفته بود: «برخی از آنها در دوره نمایندگی خطا‌هایی داشته‌اند که صلاحیت نمایندگی را برای دوره بعد از دست داده‌اند. شاید این خطا‌ها مساوی با ارتکاب جرم یا منجر به محکومیت قضائی افراد نشود، ولی برای اثبات عدم شایستگی نمایندگی از جانب مردم در خانه ملت کفایت کند. مثلا فردی که رؤسای آموزش‌و پرورش و ارشاد و مدیر چند مدرسه در یک شهر را با اعمال نفوذ از میان لیدر‌های انتخاباتی خویش منصوب کرده، شاید در هیچ دادگاهی محکوم نشود، اما چنین فردی شایسته نمایندگی است؟».
شهریور روزنامه جوان نوشته بود بازار سفارشات نمایندگان در استان‌ها و شهرستان‌ها داغ شده و بعضا تقاضا‌ها از وزارت کشور با رنگ و بوی کمک به دولت عنوان می‌شود که مثلا برای فلان استان و بهمان شهرستان، استاندار و فرماندار متخصص، بومی و متعهد بگذارید؛ اما کیست که نداند این پیشنهاد‌ها بیشتر از آنکه رنگ و بوی مشورت و کمک داشته باشد، با اهداف دیگری عنوان می‌شود.
ماجرای انتصابات فامیلی در دولت رئیسی باعث شد که 35 نماینده در‌این‌باره به دولت تذکر دهند، اما در برابر دفاع دولت از موضع خود، عقب‌نشینی کردند. آصفری، نماینده مجلس بعدها گفت: ما نمی‌گوییم انتصابات فامیلی در دولت وجود داشته است، بلکه می‌گوییم دولت از الان پیشگیری کند و در وزارتخانه‌ها نگذارد انتصابات فامیلی صورت گیرد. او گفته بود متأسفانه گزارش‌هایی به دستمان می‌رسد که فلان وزیر می‌خواهد برادرخانم خود یا فامیل خود را انتصاب کند، بنابراین باید جلوی این‌گونه رفتارها گرفته شود و در انتخاب افراد، فقط شایسته‌سالاری مدنظر باشد.