|

دستبرد 30 میلیاردی به حساب شهروندان

شرق: چهار عضو باند اسکیمری با کپی کارت‌های عابربانک شهروندان مبلغ 30 میلیارد ریال از حساب‌های آنها برداشت کردند. به گزارش خبرنگار ما، تعدادی از شهروندان به پلیس فتای تهران مراجعه و از برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌شان شکایت کردند. سپس بررسی موضوع در اختیار تیمی از کارآگاهان قرار گرفت.
کارآگاهان درباره چگونگی برداشت از حساب مال‌باختگان از آنها تحقیق کردند. یکی از آنها گفت: من نمی‌دانم چطور پول از حسابم برداشت شده است. من با کارت خودم فقط خرید انجام می‌دادم، اما یک روز برایم پیامکی ارسال شد و فهمیدم موجودی‌ام خالی شده است. کارآگاهان با بررسی اظهارات شاکیان دریافتند همه آنها در یک محله سکونت دارند و در یک بازه زمانی معین از کارت‌های عابربانک‌شان خرید شده است.
کارآگاهان بعد از به‌دست‌آمدن این سرنخ‌ها احتمال دادند مجرم یا مجرمان با استفاده از دستگاه اسکیمر کارت‌های عابر‌بانک را کپی کرده‌اند.
در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد چهار متهم با همکاری یکدیگر از حساب بانکی شهروندان برداشت کرده‌اند. در گام بعدی هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی و با هماهنگی‌های قضائی هر چهار نفر در عملیات منسجم دستگیر شدند.
متهمان وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند درحالی‌که چاره‌ای جز بیان واقعیت نداشتند به جرم‌شان اعتراف و اظهار کردند 50 عدد کارت عابربانک شهروندان را کپی کرده و با آن کالاهای مختلف خریده‌اند. در ادامه کارشناسان مبلغ سرقت‌شده از حساب‌های بانکی مال‌باختگان را 30 میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ داود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، با تأیید این خبر از شهروندان خواست هنگام خرید با کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دستگاه پوز سیار حتما رمز اول توسط دارنده کارت زده شود و از قراردادن رمزهای بانکی خود در اختیار دیگران و فروشنده‌ها خودداری شود. فروشنده موظف است که دستگاه کارتخوان را در اختیار خریدار قرار دهد.

شرق: چهار عضو باند اسکیمری با کپی کارت‌های عابربانک شهروندان مبلغ 30 میلیارد ریال از حساب‌های آنها برداشت کردند. به گزارش خبرنگار ما، تعدادی از شهروندان به پلیس فتای تهران مراجعه و از برداشت غیرمجاز از حساب بانکی‌شان شکایت کردند. سپس بررسی موضوع در اختیار تیمی از کارآگاهان قرار گرفت.
کارآگاهان درباره چگونگی برداشت از حساب مال‌باختگان از آنها تحقیق کردند. یکی از آنها گفت: من نمی‌دانم چطور پول از حسابم برداشت شده است. من با کارت خودم فقط خرید انجام می‌دادم، اما یک روز برایم پیامکی ارسال شد و فهمیدم موجودی‌ام خالی شده است. کارآگاهان با بررسی اظهارات شاکیان دریافتند همه آنها در یک محله سکونت دارند و در یک بازه زمانی معین از کارت‌های عابربانک‌شان خرید شده است.
کارآگاهان بعد از به‌دست‌آمدن این سرنخ‌ها احتمال دادند مجرم یا مجرمان با استفاده از دستگاه اسکیمر کارت‌های عابر‌بانک را کپی کرده‌اند.
در ادامه تحقیقات پلیسی مشخص شد چهار متهم با همکاری یکدیگر از حساب بانکی شهروندان برداشت کرده‌اند. در گام بعدی هویت و مخفیگاه متهمان شناسایی و با هماهنگی‌های قضائی هر چهار نفر در عملیات منسجم دستگیر شدند.
متهمان وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند درحالی‌که چاره‌ای جز بیان واقعیت نداشتند به جرم‌شان اعتراف و اظهار کردند 50 عدد کارت عابربانک شهروندان را کپی کرده و با آن کالاهای مختلف خریده‌اند. در ادامه کارشناسان مبلغ سرقت‌شده از حساب‌های بانکی مال‌باختگان را 30 میلیارد ریال برآورد کردند.
سرهنگ داود معظمی‌گودرزی، رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، با تأیید این خبر از شهروندان خواست هنگام خرید با کارت بانکی و انجام عملیات بانکی با دستگاه پوز سیار حتما رمز اول توسط دارنده کارت زده شود و از قراردادن رمزهای بانکی خود در اختیار دیگران و فروشنده‌ها خودداری شود. فروشنده موظف است که دستگاه کارتخوان را در اختیار خریدار قرار دهد.