|

چکش

هر هفته در صفحه استارتاپ روزنامه «شرق» یک پادکست معرفی می‌شود. پادکست برنامه‌های رادیویی هستند که در فضای وب منتشر می‌شوند؛ این هفته «چکش» معرفی می‌شود: پادکست چکش به تهیه‌کنندگی و اجرای صنم حقیقی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق، در دسته‌بندی هنر تولید می‌شود. این پادکست روایت ماجراهایی است که در عرصه هنر دنیا اتفاق افتاده؛ اتفاقاتی که به شکلی به دادگاه کشیده شده یا قانون‌گذاری خاصی را رقم زده یا سیاسیون را درگیر خود کرده؛ مسائلی که سیستمی را به‌هم زده و سیستم جدیدی را جایگزین آن کرده است.
تاکنون 17 قسمت از این پادکست منتشر شده که در فصل اول آن تاریخ سانسور در آمریکا و قانون‌گذاری‌های مرتبط با آن روایت شده است. در فصل دوم به تجزیه و تحلیل قوانین مرتبط با مسئله کپی‌رایت در موسیقی پرداخته شده و مثال‌هایی از پرونده‌هایی که به دادگاه ارجاع شده‌اند ذکر می‌شود. تک‌قسمت‌هایی از این پادکست نیز به جعل آثار نقاشی، قاچاق آثار عتیقه و آثار کشف‌شده در بستر اقیانوس اختصاص داده شده است.

هر هفته در صفحه استارتاپ روزنامه «شرق» یک پادکست معرفی می‌شود. پادکست برنامه‌های رادیویی هستند که در فضای وب منتشر می‌شوند؛ این هفته «چکش» معرفی می‌شود: پادکست چکش به تهیه‌کنندگی و اجرای صنم حقیقی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق، در دسته‌بندی هنر تولید می‌شود. این پادکست روایت ماجراهایی است که در عرصه هنر دنیا اتفاق افتاده؛ اتفاقاتی که به شکلی به دادگاه کشیده شده یا قانون‌گذاری خاصی را رقم زده یا سیاسیون را درگیر خود کرده؛ مسائلی که سیستمی را به‌هم زده و سیستم جدیدی را جایگزین آن کرده است.
تاکنون 17 قسمت از این پادکست منتشر شده که در فصل اول آن تاریخ سانسور در آمریکا و قانون‌گذاری‌های مرتبط با آن روایت شده است. در فصل دوم به تجزیه و تحلیل قوانین مرتبط با مسئله کپی‌رایت در موسیقی پرداخته شده و مثال‌هایی از پرونده‌هایی که به دادگاه ارجاع شده‌اند ذکر می‌شود. تک‌قسمت‌هایی از این پادکست نیز به جعل آثار نقاشی، قاچاق آثار عتیقه و آثار کشف‌شده در بستر اقیانوس اختصاص داده شده است.