|

استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورد

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت: استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه خروجی و نتایج عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم در یک سال گذشته ضعیف‌تر از عملکرد تیم اقتصادی قبل ارزیابی می‌شود، گفت: با توجه به مشکلات حادی که در حوزه اقتصادی پیش آمده است، استیضاح تیم اقتصادی دولت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. او افزود: نبود برنامه و مسیر معین برای پیگیری مشکلات مردم و ارائه‌نشدن یک راه‌حل مشخص برای حل آنها باعث شد رویکرد نمایندگان در برابر تیم اقتصادی دولت عوض شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد، این انتقادها فارغ از گرایش‌های سیاسی مطرح‌شده است؛ چراکه در هر سه فراکسیون مجلس این موضوع جریان دارد، بر همین اساس در روزهای آینده بحث استیضاح با جدیت دنبال خواهد شد. او با ابراز اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت: با توجه به انتقادهای فزاینده نمایندگان استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است. کریمی گفت: امیدواریم با استفاده از ابزار نظارتی مجلس پیام نارضایتی نمایندگان به دولت منعکس شود.

عضو کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت: استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است. علی‌اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه خروجی و نتایج عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم در یک سال گذشته ضعیف‌تر از عملکرد تیم اقتصادی قبل ارزیابی می‌شود، گفت: با توجه به مشکلات حادی که در حوزه اقتصادی پیش آمده است، استیضاح تیم اقتصادی دولت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است. او افزود: نبود برنامه و مسیر معین برای پیگیری مشکلات مردم و ارائه‌نشدن یک راه‌حل مشخص برای حل آنها باعث شد رویکرد نمایندگان در برابر تیم اقتصادی دولت عوض شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد، این انتقادها فارغ از گرایش‌های سیاسی مطرح‌شده است؛ چراکه در هر سه فراکسیون مجلس این موضوع جریان دارد، بر همین اساس در روزهای آینده بحث استیضاح با جدیت دنبال خواهد شد. او با ابراز اینکه ضعف عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم مشهود بوده است، گفت: با توجه به انتقادهای فزاینده نمایندگان استیضاح تیم اقتصادی دولت کلید خورده است. کریمی گفت: امیدواریم با استفاده از ابزار نظارتی مجلس پیام نارضایتی نمایندگان به دولت منعکس شود.