|

طراحی نقشه سرقت‌های مسلحانه در زندان

شرق: هشت سارق حرفه‌ای که در زندان با یکدیگر آشنا شده بودند، پس از آزادی از زندان، اقدام به انجام سرقت‌های مسلحانه، زورگیری، کیف‌قاپی و... می‌کردند. به گزارش خبرنگار ما، پرونده‌ای با موضوع سرقت مسلحانه محموله پوشاک روز هفتم اسفند سال گذشته به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. شاکی پرونده عنوان کرد پیرو سفارش تلفنی مقداری محموله پوشاک موردنظر را به آدرسی در منطقه یافت‌آباد فرستاد، اما چند فرد مسلح با سدکردن مسیر وی و تهدید سلاح کمری و استفاده از افشانه و ضرب‌وشتم او، موتورسیکلت و محموله پوشاک را به ارزش پنج ‌میلیون تومان سرقت کردند و متواری شدند. کارآگاهان با حضور در محل سرقت و بررسی تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته و انجام دیگر اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی هویت یکی از اعضای گروه سارقان مسلح شدند. با شناسایی تصویر این شخص از سوی مال‌باخته، مخفیگاه و محل‌های تردد متهم شناسایی شد و تحت مراقبت نامحسوس آنها قرار گرفت.
در ادامه با شناسایی دیگر اعضای گروه، چهار متهم در عملیات ضربتی مشترک و هم‌زمان در شهرستان‌های ری و تهران دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه‌های آنها تجهیزات نظامی از قبیل یک قبضه سلاح کمری همراه با 15 فشنگ جنگی، دو قبضه شبه‌سلاح کمری، چهار دستگاه بیسیم دستی، یک رشته دستبند فلزی، گاز اشک‌آور و یک دستگاه شوکر برقی کشف و ضبط شد.
متهمان در تحقیقات صورت‌گرفته علاوه بر اعتراف صریح به سرقت مسلحانه محموله پوشاک به چندین فقره سرقت مسلحانه و به‌عنف ازجمله زورگیری از فروشندگان اسکناس و ارز در خیابان جمهوری، سرقت چند دستگاه خودروی سواری، سرقت فرش و همچنین انجام سرقت‌های مشابه در شمال‌غرب کشور نیز اعتراف کردند و معلوم شد آنها در زندان با هم آشنا شده بودند.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره این پرونده گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده، مشخص شد این گروه از متهمان با همدستی چهار متهم دیگر که به‌صورت جداگانه از سوی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شده‌اند، به شیوه ساختگی اقدام به ایجاد تصادف با خودروهای سواری به‌ویژه خودروهای مدل‌بالا در سطح شهر تهران کرده و پس از پیاده‌شدن راننده از خودرو برای بررسی میزان خسارت تصادف، از این فرصت استفاده کرده و اقدام به زورگیری و سرقت خودروهای آنها می‌کردند که تحقیقات درباره شناسایی دیگر جرائم ارتکابی آنها نیز در حال رسیدگی است.

شرق: هشت سارق حرفه‌ای که در زندان با یکدیگر آشنا شده بودند، پس از آزادی از زندان، اقدام به انجام سرقت‌های مسلحانه، زورگیری، کیف‌قاپی و... می‌کردند. به گزارش خبرنگار ما، پرونده‌ای با موضوع سرقت مسلحانه محموله پوشاک روز هفتم اسفند سال گذشته به پلیس آگاهی تهران بزرگ ارجاع شد. شاکی پرونده عنوان کرد پیرو سفارش تلفنی مقداری محموله پوشاک موردنظر را به آدرسی در منطقه یافت‌آباد فرستاد، اما چند فرد مسلح با سدکردن مسیر وی و تهدید سلاح کمری و استفاده از افشانه و ضرب‌وشتم او، موتورسیکلت و محموله پوشاک را به ارزش پنج ‌میلیون تومان سرقت کردند و متواری شدند. کارآگاهان با حضور در محل سرقت و بررسی تصاویر به‌دست‌آمده از دوربین‌های مداربسته و انجام دیگر اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی هویت یکی از اعضای گروه سارقان مسلح شدند. با شناسایی تصویر این شخص از سوی مال‌باخته، مخفیگاه و محل‌های تردد متهم شناسایی شد و تحت مراقبت نامحسوس آنها قرار گرفت.
در ادامه با شناسایی دیگر اعضای گروه، چهار متهم در عملیات ضربتی مشترک و هم‌زمان در شهرستان‌های ری و تهران دستگیر شدند و در بازرسی از مخفیگاه‌های آنها تجهیزات نظامی از قبیل یک قبضه سلاح کمری همراه با 15 فشنگ جنگی، دو قبضه شبه‌سلاح کمری، چهار دستگاه بیسیم دستی، یک رشته دستبند فلزی، گاز اشک‌آور و یک دستگاه شوکر برقی کشف و ضبط شد.
متهمان در تحقیقات صورت‌گرفته علاوه بر اعتراف صریح به سرقت مسلحانه محموله پوشاک به چندین فقره سرقت مسلحانه و به‌عنف ازجمله زورگیری از فروشندگان اسکناس و ارز در خیابان جمهوری، سرقت چند دستگاه خودروی سواری، سرقت فرش و همچنین انجام سرقت‌های مشابه در شمال‌غرب کشور نیز اعتراف کردند و معلوم شد آنها در زندان با هم آشنا شده بودند.
سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره این پرونده گفت: در ادامه رسیدگی به پرونده، مشخص شد این گروه از متهمان با همدستی چهار متهم دیگر که به‌صورت جداگانه از سوی پایگاه سوم پلیس آگاهی تهران بزرگ دستگیر شده‌اند، به شیوه ساختگی اقدام به ایجاد تصادف با خودروهای سواری به‌ویژه خودروهای مدل‌بالا در سطح شهر تهران کرده و پس از پیاده‌شدن راننده از خودرو برای بررسی میزان خسارت تصادف، از این فرصت استفاده کرده و اقدام به زورگیری و سرقت خودروهای آنها می‌کردند که تحقیقات درباره شناسایی دیگر جرائم ارتکابی آنها نیز در حال رسیدگی است.