|
کدخبر: 116582

منظره‌سرایی پیشگامان مدرنیسم را ببینید

شرق: نگارخانه و مؤسسه فرهنگی - آموزشی ماه مهر که در تربیت نسل نوین هنر ایران نقشي تعیین‌کننده‌ دارد، در آستانه فصل بهار و تولد دوباره طبیعت، با برپایی نمایشگاه «منظره‌سرایی» نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. نمایشگاه «منظره‌سرایی» نقاشی نوگرای ایران با ارائه آثار شش هنرمند مدرنیست ایران در نگارخانه ماه مهر در معرض تماشاست.
در این نمایشگاه چهار اثر از سهراب سپهری، سه اثر از ابوالقاسم سعیدی، دو اثر از بهجت صدر، دو اثر از ناصر عصار، دو اثر از حسین کاظمی و یک اثر از منوچهر یکتایی به نمایش درآمده که در همه آنها طبیعت و مناظر طبیعی به‌عنوان عنصر اصلی اثر مركز توجه است. پیداست زاویه نگاه این نمایشگاه غیر از نمایش هم‌زمان آثار شش چهره برجسته هنر مدرنیستی ایران، امکان دقت و پژوهش در جهان‌بینی و حتی فرم کار این هنرمندان است؛ فرصت تحلیل و واکاوی‌اي که می‌تواند زوایای دیده‌نشده یکی از قدرتمند‌ترین جریان‌های هنری در یک سده اخیر کشورمان را به نسل امروز نشان دهد. نوع برخورد هر هنرمند با دنیای پیرامونش، تکنیک خاص او و البته نگرشش به زندگی، کمترین دستاوردهای چنین نمایشگاهی محسوب می‌شود. گردشی کوتاه در همین نمایشگاه نشان می‌دهد: سپهری، آگاهانه در پی به‌تصویرکشیدن زیبایی‌هاست؛ گویی در دنیایی که او می‌بیند، زشتی هیچ جایگاهی ندارد.
سهراب به صورت هدفمندی در آثارش به دنبال تصویری‌کردن نظم، انسجام و زیبایی طبیعت است که به‌عنوان یک قدرت محض در جهان پیرامونی حاضر است. دیدگاه منوچهر یکتایی در خلق تصاویری که رنگ‌و‌بویی از اکسپرسیونیسم انتزاعی را در خود گنجانده، به‌نوعی با زیبایی و روزمرگی زندگی ترکیب شده که به‌راحتی می‌توان گفت او نه‌تنها زیبایی را منهدم معرفی نمی‌کند، بلکه زیبایی فرم را صیقل داده و برای مخاطبش نمایان می‌کند. در آثار بهجت صدر، نور و سایه جلوه‌گری می‌کنند؛ تنه درخت جانمایه اصلی نماد‌پردازی او، بیانگر دگردیسی طبیعت به‌وسیله صنعت است. او با ایجاد شکل‌ها، رنگ‌ها و مرتب‌کردن‌ آنها، نشان می‌دهد چه‌طور بی‌نظمی و اتفاق می‌تواند چیزی پیش‌بینی‌پذير را به رخدادی شگفت‌انگیز تبدیل کند.
ابوالقاسم سعیدی هم درخت را عنصر اصلی طبیعت‌گرایی می‌بیند. نگرش انتزاعی سعیدی به درختان که برگرفته از دیدگاه‌های هنری غرب است، در یک تقابل متجانس با مفاهیم و نوع کاربرد رنگ‌ها که بیشتر در آثار نگارگری ایران مشاهده می‌شود، نگاهی شخصی را به وجود می‌آورد.
حسین کاظمی سطوح ساده و متضادی را در آثارش به نمایش درمی‌آورد که در عین سادگی، به‌شدت انتزاعی‌اند؛ انتزاعی که در دل خود می‌خواهد هویتی نهفته را در پدیده‌ها برجسته کند. او در نوع نگرش خود به پدیده‌ها تمایل فراوانی به چیدمان گستره رنگ‌ها نشان می‌دهد. ناصر عصار نیز در نقاشی‌های خود برای بیان حس آمیزش با جهان طبیعی و تلقی‌اش از فضا و جو اطراف، سراغ روش بیانی می‌رود که رنگ‌ها در آن درخشان و زنده‌اند. این درخشندگی به‌گونه‌ای است که عواطف مخاطب را برمی‌انگیزد و مخاطب را به گردش در فضای درونی هر اثر مجاب می‌کند. نمایشگاه منظره‌سرایی تا 20 اسفند در گالری ماه مهر برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت 14 تا 20 و روزهای جمعه از 16 تا 20 به این گالری واقع در خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پلاک 7 مراجعه کنند.

شرق: نگارخانه و مؤسسه فرهنگی - آموزشی ماه مهر که در تربیت نسل نوین هنر ایران نقشي تعیین‌کننده‌ دارد، در آستانه فصل بهار و تولد دوباره طبیعت، با برپایی نمایشگاه «منظره‌سرایی» نگاه‌ها را به خود جلب کرده است. نمایشگاه «منظره‌سرایی» نقاشی نوگرای ایران با ارائه آثار شش هنرمند مدرنیست ایران در نگارخانه ماه مهر در معرض تماشاست.
در این نمایشگاه چهار اثر از سهراب سپهری، سه اثر از ابوالقاسم سعیدی، دو اثر از بهجت صدر، دو اثر از ناصر عصار، دو اثر از حسین کاظمی و یک اثر از منوچهر یکتایی به نمایش درآمده که در همه آنها طبیعت و مناظر طبیعی به‌عنوان عنصر اصلی اثر مركز توجه است. پیداست زاویه نگاه این نمایشگاه غیر از نمایش هم‌زمان آثار شش چهره برجسته هنر مدرنیستی ایران، امکان دقت و پژوهش در جهان‌بینی و حتی فرم کار این هنرمندان است؛ فرصت تحلیل و واکاوی‌اي که می‌تواند زوایای دیده‌نشده یکی از قدرتمند‌ترین جریان‌های هنری در یک سده اخیر کشورمان را به نسل امروز نشان دهد. نوع برخورد هر هنرمند با دنیای پیرامونش، تکنیک خاص او و البته نگرشش به زندگی، کمترین دستاوردهای چنین نمایشگاهی محسوب می‌شود. گردشی کوتاه در همین نمایشگاه نشان می‌دهد: سپهری، آگاهانه در پی به‌تصویرکشیدن زیبایی‌هاست؛ گویی در دنیایی که او می‌بیند، زشتی هیچ جایگاهی ندارد.
سهراب به صورت هدفمندی در آثارش به دنبال تصویری‌کردن نظم، انسجام و زیبایی طبیعت است که به‌عنوان یک قدرت محض در جهان پیرامونی حاضر است. دیدگاه منوچهر یکتایی در خلق تصاویری که رنگ‌و‌بویی از اکسپرسیونیسم انتزاعی را در خود گنجانده، به‌نوعی با زیبایی و روزمرگی زندگی ترکیب شده که به‌راحتی می‌توان گفت او نه‌تنها زیبایی را منهدم معرفی نمی‌کند، بلکه زیبایی فرم را صیقل داده و برای مخاطبش نمایان می‌کند. در آثار بهجت صدر، نور و سایه جلوه‌گری می‌کنند؛ تنه درخت جانمایه اصلی نماد‌پردازی او، بیانگر دگردیسی طبیعت به‌وسیله صنعت است. او با ایجاد شکل‌ها، رنگ‌ها و مرتب‌کردن‌ آنها، نشان می‌دهد چه‌طور بی‌نظمی و اتفاق می‌تواند چیزی پیش‌بینی‌پذير را به رخدادی شگفت‌انگیز تبدیل کند.
ابوالقاسم سعیدی هم درخت را عنصر اصلی طبیعت‌گرایی می‌بیند. نگرش انتزاعی سعیدی به درختان که برگرفته از دیدگاه‌های هنری غرب است، در یک تقابل متجانس با مفاهیم و نوع کاربرد رنگ‌ها که بیشتر در آثار نگارگری ایران مشاهده می‌شود، نگاهی شخصی را به وجود می‌آورد.
حسین کاظمی سطوح ساده و متضادی را در آثارش به نمایش درمی‌آورد که در عین سادگی، به‌شدت انتزاعی‌اند؛ انتزاعی که در دل خود می‌خواهد هویتی نهفته را در پدیده‌ها برجسته کند. او در نوع نگرش خود به پدیده‌ها تمایل فراوانی به چیدمان گستره رنگ‌ها نشان می‌دهد. ناصر عصار نیز در نقاشی‌های خود برای بیان حس آمیزش با جهان طبیعی و تلقی‌اش از فضا و جو اطراف، سراغ روش بیانی می‌رود که رنگ‌ها در آن درخشان و زنده‌اند. این درخشندگی به‌گونه‌ای است که عواطف مخاطب را برمی‌انگیزد و مخاطب را به گردش در فضای درونی هر اثر مجاب می‌کند. نمایشگاه منظره‌سرایی تا 20 اسفند در گالری ماه مهر برپاست و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه از ساعت 14 تا 20 و روزهای جمعه از 16 تا 20 به این گالری واقع در خیابان آفریقا، کوچه نیلوفر، پلاک 7 مراجعه کنند.