|

انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها کلید خورد

رئیس سازمان زندان‌ها درباره انتقال زندان قزل‌حصار گفت: درصددیم همه زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.

انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها کلید خورد

به گزارش شبکع شرق، رئیس سازمان زندان‌ها گفت: تاکنون تعداد قابل توجهی از زندان‌های درون شهرها به خارج شهرها منتقل شده است.

غلامعلی محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها درباره انتقال زندانیان گفت: مصوبه مولدسازی، ظرفیت مناسبی است که با بهره‌گیری از این ظرفیت بتوانیم زندان‌های داخل شهرها را که موجب آسیب برای شهروندان شده‌اند، به خارج از شهرها منتقل کنیم و تا الان تعداد قابل توجهی از زندان‌های درون شهرها به خارج شهرها منتقل شده‌اند.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: درصددیم ظرفیت انتقال زندان‌ها را با ظرفیت مصوبه مولدسازی بیشتر کنیم تا بتوانیم در آینده نه چندان دور همه زندان‌های داخل شهر را که برای مردم تولید آسیب کرده به خارج از شهرها منتقل کنیم.

او درباره انتقال زندان قزل‌حصار گفت: درصددیم همه زندان‌ها را به خارج از شهرها منتقل کنیم.

منبع: ايسنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها