|

مریم لطفی، خبرنگار شرق بازداشت شد

مریم لطفی، خبرنگار اجتماعی شرق ظهر امروز بازداشت شد.

مریم لطفی، خبرنگار شرق بازداشت شد

به گزارش شبکه شرق، مریم لطفی برای تهیه گزارش خبری به بیمارستان فجر نیروی هوایی رفته بود تا از وضعیت دختری که در مترو از هوش رفته‌بود، گزارش تهیه کند.

 نهاد بازداشت‌کننده این خبرنگار مشخص نیست.