|

یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش:

تحصیل در مدارس سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است

وزیر آموزش و پرورش گفت: تحصیل دانش آموزان ایرانی در مدارس سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است.

تحصیل در مدارس سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است

به گزارش شبکه شرق، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در خصوص تحصیل دانش آموزان ایرانی در مدارس وابسته به سفارتخانه‌های خارجی، گفت: ما به این مدارس اصلا مجوزی نداده ایم، مدارس سفارتخانه‌ها در ایران باید مختص کارگزاران آن کشور باشد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مدارس کشورهای خارجی باید بر اساس پروتکل نظام آموزش و پرورش آن کشور عمل کنند، اظهار کرد: ما چنین مجوزی به این مدارس نداده‌ایم و به وزارت خارجه و سفارتخانه‌ها در این خصوص نامه نوشته‌ایم.

وی تصریح کرد: تحصیل دانش آموزان ایرانی در مدارس سفارتخانه‌های خارجی غیرقانونی است.

 

 

منبع: خانه ملت