|

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران اعلام کرد:

صدور هزار کیفرخواست برای بازداشتی‌های اعتراضات تهران

رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و اغتشاش‌گران صادر شده است

صدور هزار کیفرخواست برای بازداشتی‌های اعتراضات تهران

به گزارش شبکه شرق و به نقل از قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تاکنون هزار کیفرخواست برای بازداشتی‌های حوادث اخیر تهران صادر شده است، گفت: دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در تمام روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود.

القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه شورای عالی قضایی با بیان اینکه "تاکنون قریب به هزار فقره کیفرخواست در محاکم قضایی استان تهران در رابطه با آشوبگران و اغتشاش‌گران صادر شده است"، گفت: پرونده تعدادی از افرادی که در جریانات اخیر دست به اقدامات خرابکارانه زده و دارای اتهامات سنگینی از جمله ضرب و جرح یا به شهادت رساندن ماموران حافظ امنیت، به آتش کشیدن اموال عمومی و تعرض به نوامیس مردم بودند، در دادگاه انقلاب تعیین وقت شده است و دادگاه این عناصر اصلی اغتشاشات در تمام روزهای هفته جاری به صورت علنی برگزار می‌شود.

منبع: ایسنا