|

صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر در ارتباط با ناآرامی‌‌ها

دادستان عمومی و انقلاب تهران از صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمان آشوب‌های اخیر در تهران خبر داد.

صدور کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر در ارتباط با ناآرامی‌‌ها

علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست امروز شورای عالی قضایی، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آنها به دادگاه خبر داد.

وی افزود: قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۴ نفر از اغتشاش‌گران نیز به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن سلاح به منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح کردن ماموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد بر هم زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شد.

منبع: ایسنا