|

چند نکته درباره همسرم، آرین اقبال

قاصدک حسینی همسر آرین اقبال کارشناس حوزه اینترنت که چند روز قبل بازداشت شده، متنی را در اختیار شرق قرار داده که در آن درباره همسرش نوشته است.

قاصدک حسینی - همسرم آرین اقبال توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده است. 

آرین جز اعتراض به طرح صیانت و ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی به اینترنت درباره چیز دیگری صحبت نکرده و همواره نیز ذیل قوانین کشور فعالیت نموده است، راهی که بارها مورد حمایت و تشویق نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.

آرین تنها به عنوان یک فعال حوزه آزادی اینترنت، فعالیت اعتراضی آن هم از مجاری قانونی و مدنی کرده است و من به عنوان همسرش قاطعانه تاکید میکنم بین آرین و همه گروه‌های سیاسی - چه داخلی و چه خارجی- مرز قاطع و روشن و پررنگ وجود دارد که خود بارها آن را بیان کرده است.

تنها دغدغه آرین امکان دسترسی آزاد همه مردم به اینترنت بوده است. آن هم نه فقط در کشور خودش یعنی ایران بلکه در کل جهان.

او تنها با طرح صیانت و ایجاد اختلال و محدودیت در دسترسی مردمش به اینترنت مخالف بود، نه هیچ چیز دیگر.

امیدوارم آرین اقبال، نه به عنوان مردی که همسرم است و دوستش دارم و دلتنگش هستم، بلکه به عنوان انسانی شریف که دغدغه‌ای نداشت جز دسترسی همه مردم در تمام این کره خاکی به امکان ارتباط با هم و استفاده از میراث مشترک بشر یعنی علم بدون مرز در بستر اینترنت، هرچه زودتر آزاد شود. 

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها