|

وزیر ارشاد: اصلاح گشت ارشاد ماه‌ها قبل تصویب شده و در مسیر ابلاغ است

وزیر ارشاد گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه‌های قبل و پیش از اتفاقات اخیر به موضوع پلیس امنیت اخلاقی ورود کرده و مصوبات خوبی برای شیوه جدید این موضوع دارد که تقریبا در مسیر ابلاغ نهایی است.

وزیر ارشاد: اصلاح گشت ارشاد ماه‌ها قبل تصویب شده و در مسیر ابلاغ است

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در گفت و گو با خبرنگاران گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه‌های قبل و پیش از اتفاقات اخیر به موضوع پلیس امنیت اخلاقی ورود کرده و مصوبات خوبی برای شیوه جدید این موضوع دارد که تقریبا در مسیر ابلاغ نهایی است.