|
کدخبر: 843678

در صورت ادامه آلودگی هوا کمیته اضطراری تشکیل می‌شود

استاندار تهران گفت: کمیته اضطراری تشکیل و درباره تعطیلی تهران تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

استاندار تهران گفت: در صورت تایید پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی هوا، کمیته اضطراری تشکیل و درباره تعطیلی تهران تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.

 
منصوری استاندار تهران درباره اعلام سازمان هواشناس ی مبنی بر افزایش غلظت گرد و غبار در تهران و احتمال تعطیلی شهر تهران، اظهار داشت: در خصوص پیش بینی سه روز آینده از سوی سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش آلودگی هوا، فردا مطالعات اولیه تصاویر هواشناسی و ماهواره‌ای را در جلسه عمرانی که ذیل جلسات استانداری است، بررسی خواهیم کرد و در صورت نیاز کمیته اضطراری تشکیل می‌شود و درباره تعطیلی تهران تصمیم گیری و اطلاع رسانی خواهد شد.