|

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 17 تیر 1403/ طلای 18 عیار گران شد + جدول

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۴۹,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۷ درصدی داشته است.

قیمت طلا، سکه و دلار در بازار امروز 17 تیر 1403/ طلای 18 عیار گران شد + جدول

به گزارش شبکه شرق، امروز به ۲,۳۹۲ (دو هزار و سیصد و نود و دو) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۳۹۲ ۰.۰۰ ۰ 11:33
۲,۳۹۲ ۲۹ ۱.۲۱ روز قبل
۲,۳۶۳ ۴.۰۰ ۰.۱۶ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۳,۴۴۹,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و چهل و نه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۷ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳,۴۴۹,۰۰۰ ۳۳,۵۰۰ ۰.۹۷ 11:33
۳,۴۱۵,۵۰۰ -۸۶,۶۰۰ -۲.۵۴ روز قبل
۳,۵۰۲,۱۰۰ ۷,۰۰۰ ۰.۱۹ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۹۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۴,۹۴۰,۰۰۰ (چهارده میلیون و نهصد و چهل هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار مبادله ای، امروز به ۴۶,۴۰۳ (چهل و شش هزار و چهارصد و سه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۶,۴۰۳ ۱۳۰ ۰.۲۸ 11:33
۴۶,۲۷۳ ۱۰۶ ۰.۲۲ روز قبل
۴۶,۱۶۷ ۰ ۰ ۳ روز پیش

 

یورو مبادله ای، امروز به ۵۰,۳۱۵ (پنجاه هزار و سیصد و پانزده ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو مبادله ای
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۰,۳۱۵ ۲۱۱ ۰.۴۱ 11:33
۵۰,۱۰۴ ۲۴۹ ۰.۴۹ روز قبل
۴۹,۸۵۵ ۲۸۷ ۰.۵۷ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۳.۱۱ درصدی، از ۷۴,۱۱۹ (هفتاد و چهار هزار و یکصد و نوزده ) تومان به ۷۶,۵۰۰ (هفتاد و شش هزار و پانصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷۶,۵۰۰ ۲,۳۸۱ ۳.۱۱ 11:33
۷۴,۱۱۹ -۲,۹۱۴ -۳.۹۴ روز قبل
۷۷,۰۳۳ -۱۹۰.۰۰ -۰.۲۵ ۳ روز پیش

 

درهم امارات مبادله ای، امروز به ۱۲,۶۳۵ (دوازده هزار و ششصد و سی و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۷ درصدی داشته است.

 

همچنین دلار استرالیا با افزایش ۲.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۴۰,۴۰۰ (چهل هزار و چهارصد ) تومان معامله شد.

 

دینار عراق، امروز به ۴۵ (چهل و پنج ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۲.۲۲ درصدی داشته است.

همچنین لیر ترکیه با افزایش ۲.۴۵ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱,۸۳۵ (یک هزار و هشتصد و سی و پنج ) تومان معامله شد.

 

دلار کانادا، امروز به ۴۳,۸۵۰ (چهل و سه هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۹ درصدی داشته است.

 

قیمت سکه امامی به ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ (چهل و یک میلیون و پانصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲۴ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۴۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۲۴ 11:33
۴۱,۴۰۰,۰۰۰ -۱,۰۵۰,۰۰۰ -۲.۵۴ روز قبل
۴۲,۴۵۰,۰۰۰ -۱۵۰,۰۰۰.۰۰ -۰.۳۶ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۲۳,۴۰۰,۰۰۰ (بیست و سه میلیون و چهارصد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۴۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۳,۴۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۴۳ 11:35
۲۳,۵۰۰,۰۰۰ -۳۵۰,۰۰۰ -۱.۴۹ روز قبل
۲۳,۸۵۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ -۰.۴۲ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با کاهش ۰.۶۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ (پانزده میلیون و چهارصد هزار) تومان معامله شد.

 

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۱.۴۴ درصدی نسبت به روز قبل ، ۶,۹۰۰,۰۰۰ (شش میلیون و نهصد هزار) تومان معامله شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها