|

ترکیه در صدر بیشترین مقصد سفرهای هوایی نوروز

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام گفت: در ایام نوروز حدود 625 هزار نفر سفر هوایی خارجی داشتند و بار تجاری مسافری 45 درصد رشد داشت.

ترکیه در صدر بیشترین مقصد سفرهای هوایی نوروز

به گزارش شبکه شرق، مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با اشاره به انجام ۳۹۹۴ پرواز خارجی در ایام نوروز، گفت: ترکیه در صدر بیشترین مقصد سفر در ایام نوروز قرار گرفت.

سعید چلندری در نشست خبری با اشاره به انجام 3994 پرواز در ایام نوروز 1403 به اقصا نقاط دنیا، اظهار کرد: در ایام نوروز حدود 625 هزار نفر سفر هوایی خارجی داشتند و بار تجاری مسافری 45 درصد رشد داشت.

وی با بیان اینکه 14 ایرلاین داخلی و 34 شرکت هواپیمایی خارجی پروازهای بین المللی را انجام دادند، افزود: ایرلاین های خارجی 46 درصد (1820 پرواز) و شرکتهای داخلی 54 درصد (2174 پرواز) از پروازها را انجام دادند.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام بیان کرد: بیشترین پروازها به ترکیه، دبی و عراق صورت گرفته است. بر این اساس 939 پرواز  با سهم 26 درصدی به ترکیه، 532 پرواز به دبی با سهم 14 درصدی و نجف و بغداد با 478 پرواز و سهم 13 درصدی ثبت شده است.

چلندری گفت: بیشترین پروازهای ایام نوروز توسط هواپیمایی ماهان با 489 سورتی و ترکیش ایر با 393 سورتی انجام شده است.

منبع: تسنیم
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها