|

واریز عیدی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران

جزئیات واریز عیدی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری اعلام شد.

واریز عیدی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران

به گزارش شبکه شرق، عیدی دو و نیم میلیون تومانی بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری واریز شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری گفت: عیدی سال جاری بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری و همچنین خویش‌فرمایان تحت پوشش این صندوق واریز شد.

جعفر امیرآبادی‌زاده، معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: عیدی سال 1402 بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری براساس تصویب‌نامه هیات وزیران به حساب این عزیزان واریز شد.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تاکید کرد: برای نخستین بار و خلاف سنوات گذشته، عیدی امسال بازنشستگان خویش فرما در سال جاری (مبلغ ثابت حق عیدی +حق عائله) پرداخت خواهد شد.

به گفته امیرآبادی‌زاده، براساس مصوبه هیات محترم وزیران، عیدی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری، مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان تعیین شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع صندوق بازنشستگی کشوری تصریح کرد: بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که به آنان عائله‌مندی تعلق می گیرد مبلغ  هفتثاد هزار تومان و همچنین بازنشستگان و وظیفه‌بگیرانی که بر اساس تعاریف مندرج در سیستم احکام صندوق به آنان حق اولاد پرداخت می‌شود به ازای هر فرزند، مبلغ سیصد هزار تومان برای آن‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود.

منبع: تسنیم
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها