|

قیمت طلا، سه و دلار در بازار امروز 22 دی 1402/ قیمت‌ها بالا رفت + جدول

قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۳۱,۸۰۰ (دو میلیون و ششصد و سی و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید.

قیمت طلا، سه و دلار در بازار امروز 22 دی 1402/ قیمت‌ها بالا رفت + جدول

به گزارش شبکه شرق، هر اونس طلا، امروز به ۲,۰۴۹ (دو هزار و چهل و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۷۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۰۴۹ ۱۶ ۰.۷۸ 08:00
۲,۰۳۳ ۳.۰۰ ۰.۱۴ روز قبل
۲,۰۳۰ ۴.۰۰ ۰.۱۹ ۲ روز پیش

 

 قیمت طلا افزایش یافت و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۲,۶۳۱,۸۰۰ (دو میلیون و ششصد و سی و یک هزار و هشتصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۶۶ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲,۶۳۱,۸۰۰ ۱۷,۴۰۰ ۰.۶۶ 11:34
۲,۶۱۴,۴۰۰ ۳,۴۰۰ ۰.۱۳ ۲ روز پیش
۲,۶۱۱,۰۰۰ ۳۱,۲۰۰ ۱.۱۹ ۳ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۸۹ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۴۲۷,۰۰۰ (یازده میلیون و چهارصد و بیست و هفت هزار) تومان معامله شد.

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۵۱,۶۷۰ (پنجاه و یک هزار و ششصد و هفتاد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۱,۶۷۰ ۱۹۰ ۰.۳۶ 11:34
۵۱,۴۸۰ -۲۰ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۵۱,۵۰۰ ۴۵۰ ۰.۸۷ ۳ روز پیش

 

دلار مبادله ای در بازار داخلی هم ۴۲,۹۲۶ (چهل و دو هزار و نهصد و بیست و شش ) تومان قیمت خورد.

 

یورو در بازار آزاد، امروز به ۵۶,۱۲۱ (پنجاه و شش هزار و یکصد و بیست و یک ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۵۶,۱۲۱ ۵۵ ۰.۰۹ 11:20
۵۶,۰۶۶ -۲۲ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۵۶,۰۸۸ ۴۹۰ ۰.۸۷ ۳ روز پیش

 

پوند امروز با افزایش ۰.۰۹ درصدی، از ۶۵,۲۲۵ (شصت و پنج هزار و دویست و بیست و پنج ) تومان به ۶۵,۲۸۸ (شصت و پنج هزار و دویست و هشتاد و هشت ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۶۵,۲۸۸ ۶۳ ۰.۰۹ 11:20
۶۵,۲۲۵ -۲۵ -۰.۰۴ ۲ روز پیش
۶۵,۲۵۰ ۵۷۰ ۰.۸۷ ۳ روز پیش

 

همچنین درهم امارات (حواله) با کاهش ۰.۴۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۴,۳۱۰ (چهارده هزار و سیصد و ده ) تومان معامله شد.

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۳۰ (یک هزار و هفتصد و سی ) تومان قیمت خورد.

 

 

دلار کانادا، امروز به ۳۸,۵۱۳ (سی و هشت هزار و پانصد و سیزده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.

 

 

دلار استرالیا در بازار داخلی هم ۳۴,۸۵۰ (سی و چهار هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان قیمت خورد.

 

 

دینار عراق در بازار داخلی هم ۳۹ (سی و نه ) تومان قیمت خورد.

 

قیمت سکه امامی به ۳۲,۲۵۰,۰۰۰ (سی و دو میلیون و دویست و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۳۹ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۲۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ۱.۳۹ 11:33
۳۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۰.۳۱ ۲ روز پیش
۳۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳.۱۵ ۳ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۱۸,۰۵۰,۰۰۰ (هجده میلیون و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۸۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۸,۰۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰ ۰.۸۳ 11:36
۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ۱.۹۵ ۲ روز پیش
۱۷,۵۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ۴.۸۴ ۳ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۸۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۱۱,۷۵۰,۰۰۰ (یازده میلیون و هفتصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

همچنین هر سکه گرمی با کاهش ۰.۸۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۶,۱۵۰,۰۰۰ (شش میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

منبع: دنیای اقتصاد
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها