|

آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در بازار + جدول

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۳۰۰ (سی و سه هزار و سیصد ) تومان رسید.

آخرین قیمت دلار، طلا و سکه در بازار + جدول

به گزارش شبکه شرق،‌ هر اونس طلا، امروز به ۱,۶۳۹ (یک هزار و ششصد و سی و نه) دلار رسید که نسبت به روز قبل، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۶۳۹ -۱.۷۰ -۰.۱۱ 09:00
۱,۶۴۰ -۵.۳۰ -۰.۳۳ روز قبل
۱,۶۴۶ ۳.۶۰ ۰.۲۱ ۳ روز پیش

 

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۴۱ درصدی، از ۱,۳۵۸,۰۰۰ (یک میلیون و سیصد و پنجاه و هشت هزار) تومان به ۱,۳۶۳,۷۰۰ (یک میلیون و سیصد و شصت و سه هزار و هفتصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۶۳,۷۰۰ ۵,۷۰۰ ۰.۴۱ 11:12
۱,۳۵۸,۰۰۰ ۶,۰۰۰ ۰.۴۴ روز قبل
۱,۳۵۲,۰۰۰ ۳۰۰ ۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۳۲ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۹۱۳,۰۰۰ (پنج میلیون و نهصد و سیزده هزار) تومان معامله شد.

 

 

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۳,۳۰۰ (سی و سه هزار و سیصد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۵ درصدی داشته است.

 

 

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۰.۰۳ درصدی، از ۲۸,۸۳۰ (بیست و هشت هزار و هشتصد و سی ) تومان به ۲۸,۸۴۰ (بیست و هشت هزار و هشتصد و چهل ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۸,۸۴۰ ۱۰ ۰.۰۳ 11:11
۲۸,۸۳۰ ۱۰ ۰.۰۳ روز قبل
۲۸,۸۲۰ ۰ ۰ ۲ روز پیش

 

یورو در بازار آزاد امروز با کاهش ۰.۰۱ درصدی، از ۳۲,۹۶۴ (سی و دو هزار و نهصد و شصت و چهار ) تومان به ۳۲,۹۶۳ (سی و دو هزار و نهصد و شصت و سه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۲,۹۶۳ -۰.۰۱ 11:20
۳۲,۹۶۴ ۱۶۳ ۰.۴۹ روز قبل
۳۲,۸۰۱ ۱۰ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۳۰ تومان کاهش، ۳۸,۳۰۱ (سی و هشت هزار و سیصد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۳۸,۳۰۱ -۳۰ -۰.۰۸ 11:20
۳۸,۳۳۱ ۷۰ ۰.۱۸ روز قبل
۳۸,۲۶۱ ۱۲ ۰.۰۳ ۲ روز پیش

 

 

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۰.۱ درصدی نسبت به روز قبل ، ۹,۲۲۰ (نه هزار و دویست و بیست ) تومان معامله شد.

 

 

لیر ترکیه در بازار داخلی هم ۱,۷۹۰ (یک هزار و هفتصد و نود ) تومان قیمت خورد.

 

 

همچنین دلار کانادا با افزایش ۰.۲۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۲۴,۳۸۵ (بیست و چهار هزار و سیصد و هشتاد و پنج) تومان معامله شد.

 

 

قیمت سکه امامی به 15,364,000 (پانزده میلیون و سیصد و شصت و چهار هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.56 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۵,۳۶۴,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰ ۰.۵۶ 11:11
۱۵,۲۷۷,۰۰۰ ۲۷۲,۰۰۰ ۱.۷۸ روز قبل
۱۵,۰۰۵,۰۰۰ ۴,۰۰۰ ۰.۰۲ ۲ روز پیش

 

 

نیم سکه، امروز به ۸,۳۵۰,۰۰۰ (هشت میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر است.

 
جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۸,۳۵۰,۰۰۰ ۰ ۰ 11:11
۸,۳۵۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ ۰.۸۳ روز قبل
۸,۲۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ ۲.۱۷ ۲ روز پیش

 

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۹۳ درصدی نسبت به روز قبل ، ۵,۳۵۰,۰۰۰ (پنج میلیون و سیصد و پنجاه هزار) تومان معامله شد.

 

 

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۳,۱۵۰,۰۰۰ (سه میلیون و یکصد و پنجاه هزار) تومان قیمت خورد.

 

منبع: دنیای اقتصاد