|

روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران به یک گزارش «شرق» پاسخ داد

توزیع کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌های منتخب سوخت

روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» با عنوان «وقفه در صادرات محصولات کشاورزی» که در تاریخ سیزدهم شهریور در این روزنامه منتشر شده است، توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌آید: سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل دیزلی (اعم از باری و مسافری) برون‌شهری مطابق با مصوبه هیئت محترم وزیران و بر اساس عملکرد (پیمایش) آنها است که توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق صدور بارنامه حمل بار یا صورت‌وضعیت حمل مسافر احصا و به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران جهت تعیین سهمیه (مطابق با عملکرد) ابلاغ می‌شود.

توزیع کارت سوخت اضطراری  در جایگاه‌های منتخب سوخت

روابط‌عمومی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران در واکنش به گزارش روزنامه «شرق» با عنوان «وقفه در صادرات محصولات کشاورزی» که در تاریخ سیزدهم شهریور در این روزنامه منتشر شده است، توضیحاتی را ارسال کرده است که در ادامه می‌آید: سهمیه گازوئیل ناوگان حمل‌ونقل دیزلی (اعم از باری و مسافری) برون‌شهری مطابق با مصوبه هیئت محترم وزیران و بر اساس عملکرد (پیمایش) آنها است که توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از طریق صدور بارنامه حمل بار یا صورت‌وضعیت حمل مسافر احصا و به شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران جهت تعیین سهمیه (مطابق با عملکرد)  ابلاغ می‌شود. 

همچنین با توجه به اینکه ماهیت کاربری هر ناوگان متفاوت است، بدین منظور (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) بر ناوگانی که حمل مواد یخچالی را انجام می‌دهند به میزان مشخصی به عملکرد پیمایش آنها ضریبی اعمال می‌نماید که در تأمین و شارژ سهمیه مدنظر مؤثر می‌باشد و شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران مطابق با عملکرد اعلام‌شده از سوی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، نسبت به تعیین سهمیه گازوئیل ناوگان اقدام و سهمیه تعلق‌گرفته را در کارت هوشمند سوخت آنها شارژ می‌نماید. 

خاطر‌نشان می‌سازد این شرکت علاوه بر تحویل گازوئیل به ناوگان حمل‌ونقل دیزلی با استفاده از کارت هوشمند سوخت و مطابق با سهمیه آنها، در تعدادی از جایگاه‌های منتخب سراسر کشور با کارت اضطراری نسبت به تحویل سوخت به ناوگان نفت‌گاز‌سوز (از‌جمله ناوگان ترانزیتی) جهت مواقع اضطراری اقدام می‌نماید و تاکنون تغییری در عرضه سوخت نفت‌گاز تحویلی به ناوگان ترانزیتی ایجاد نشده است و کمافی‌السابق این ناوگان با مراجعه به جایگاه‌های منتخب مسیر تردد با استفاده از کارت سوخت اقدام به سوخت‌گیری می‌نمایند.