|

وزیر اقتصاد: چه توافق بشود یا نشود، دولت دنبال مهار تورم است

وزیر اقتصاد گفت: چه توافق برجام انجام شود، چه نشود، مهار تورم، سیاست اول دولت است.

وزیر اقتصاد: چه توافق بشود یا نشود، دولت دنبال مهار تورم است

احسان خاندوزی درباره برنامه دولت درباره نحوه برخورد بازار با شرایط دستیابی به توافق یا عدم توافق هسته‌ای، اظهار کرد: برنامه مهار تورم در بازارهای مختلف به عنوان برنامه قطعی ستاد اقتصادی دولت در حال اجراست و معاون اول جلسات مختلفی با تمام وزرا و دستگاه‌ها دارند.

وی ادامه داد: چه توافق خارجی صورت بگیرد و چه نگیرد، مهار تورم دستور کار اول دولت است.