|
کدخبر: 845526

17 اردیبهشت 1401؛

آخرین قیمت طلا، سکه و دلار در بازار + جدول

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز ۰.۵۸ درصد افزایش داشت.

بازار امروز شاهد افزایش قیمت ها نسبت به دو روز گذشته است.

هر اونس طلا، امروز به ۱,۸۸۳ (یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۲۸ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا
قیمت (دلار) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۸۸۳ -۵.۱۰ -۰.۲۸ 06:00
۱,۸۸۸ ۱۳ ۰.۶۶ روز قبل
۱,۸۷۶ ۷.۶۰ ۰.۴ ۲ روز پیش

 

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۵۸ درصدی، از ۱,۳۰۶,۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و شش هزار و دویست) تومان به ۱,۳۱۳,۹۰۰ (یک میلیون و سیصد و سیزده هزار و نهصد) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱,۳۱۳,۹۰۰ ۷,۷۰۰ ۰.۵۸ 11:23
۱,۳۰۶,۲۰۰ ۹,۴۰۰ ۰.۷۱ ۲ روز پیش
۱,۲۹۶,۸۰۰ -۷۰۰ -۰.۰۶ ۵ روز پیش

 

همچنین هر مثقال طلا ۱۸ عیار با افزایش ۰.۵ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۵,۶۸۷,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هفت هزار) تومان معامله شد.

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۸,۵۰۰ (بیست و هشت هزار و پانصد ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۸۲ درصدی داشته است.

دلار در بازار متشکل، امروز به ۲۵,۵۹۴ (بیست و پنج هزار و پانصد و نود و چهار ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۰.۰۵ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۲۵,۵۹۴ ۱۳ ۰.۰۵ 11:23
۲۵,۵۸۱ -۱۰۴ -۰.۴۱ ۲ روز پیش
۲۵,۶۸۵ ۱۸۳ ۰.۷۱ ۵ روز پیش

 

یورو در صرافی ملی، امروز به ۲۸,۵۱۰ (بیست و هشت هزار و پانصد و ده ) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

همچنین درهم امارات (حواله) با افزایش ۱.۰۱ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۷,۸۵۰ (هفت هزار و هشتصد و پنجاه ) تومان معامله شد.

قیمت سکه امامی به 13,415,000 (سیزده میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به 2 روز پیش، افزایش 0.59 درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۱۳,۴۱۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ۰.۵۹ 11:42
۱۳,۳۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰ ۱.۰۱ ۲ روز پیش
۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۰.۱۱ ۵ روز پیش

 

نیم سکه، امروز به ۷,۳۹۰,۰۰۰ (هفت میلیون و سیصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به ۲ روز پیش، افزایش ۱.۲۸ درصدی داشته است.

 

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه
قیمت (تومان) مقدار تغییر درصد تغییر تاریخ
۷,۳۹۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰ ۱.۲۸ 11:24
۷,۲۹۵,۰۰۰ -۶۰,۰۰۰ -۰.۸۳ ۲ روز پیش
۷,۳۵۵,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۰.۶۷ ۵ روز پیش

 

ربع سکه امروز با افزایش ۱.۵۵ درصدی، از ۴,۳۰۲,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و دو هزار) تومان به ۴,۳۷۰,۰۰۰ (چهار میلیون و سیصد و هفتاد هزار) تومان رسید.

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۷۱۰,۰۰۰ (دو میلیون و هفتصد و ده هزار) تومان قیمت خورد.