|

نتایج جستجو :

  • نایب قهرمان پاراقایقرانی آسیا با انتشار ویدیویی اعلام کرده شورای شهر به او یک کتری و قوری هدیه داده است!

  • باید باور داشته باشیم شوراها یک نهاد مدنی، نظارتی و مشورتی هستند که از یک‌ طرف در حکومت دخیل هستند و از طرف دیگر از دل…

  • در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی مداخله بخش‌های حاکمیت اعم از قوه مجریه، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی…

  • یک سال از پایان فعالیت چهار‌ساله شورای پنجم می‌گذرد؛ شورایی که با رأی تاریخی و بی‌سابقه شهروندان تهرانی بر سر کار آمد…

  • نکته اول اینکه در نسبت شورا به‌مثابه پارلمان شهری از یک سو و شهرداری به‌عنوان دستگاه اجرائی مدیریت شهری از دیگر سو…

  • امروز جلسه شورای شهر تهران برگزار نمی‌شود. قرار است شهردار تهران در جلسه هم‌اندیشی با اعضای شورا درخصوص قرارگاه…

  • شوراهای اسلامی شهر و روستا که دست‌کم در هشت ماده قانون اساسی ایران به آنها اشاره مستقیم شده است و رکنی از دموکراسی…