|

به مناسبت روزجهانی مبارزه با کار کودکان برگزارشد:

نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان همدان با اداره کل بهزیستی

غلامی جلال اظهار کرد:کانون های وکلا باید دغدغه اجتماعی داشته باشند ،وظیفه ما التیام درد جامعه است وکارشناسان اداره کل بهزیستی:دغدغه کانون وکلای دادگستری درحوزه کودک ارزشمند است.

نشست مشترک کانون وکلای دادگستری استان همدان با اداره کل بهزیستی

‍به گزارش شرق، دراین نشست  مهدی غلامی جلال رئیس کانون وکلای دادگستری استان همدان ضمن تأکید براینکه وظیفه ما در کانون وکلای دادگستری التیام و کاهش درد جامعه است،گفتند: رویکرد ما در کانون خدمات رسانی به افراد بی بضاعت است؛به طوریکه به سازمانهایی که به افراد نیازمند خدمات رسانی می کنند با تعیین وکیل رایگان آنها را در این امر کمک می کنیم.

وحید جلائی رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان همدان هم گفتند:وظیفه ما به عنوان جامعه حقوقی حمایت از کودکان است.چه کودکانی که مجبور به کارنیستند  و چه کودکانی که به دلیل فقر اقتصادی، بی‌سرپرست بودن  و یا اعتیاد سرپرستان خانواده به مواد مخدر آنها را مجبور ساخته تا به انجام کار رو بیاورندودرواقع قربانی جرم هستند.

 

رحیم فریبا،عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری استان همدان هم پیشنهاد دادند که با انعقاد تفاهم نامه مشترک ومدون علاوه بر ایجاد تعهد چارچوب کار هم برای اداره بهزیستی و کانون وکلای دادگستری همدان مشخص شود.

بختیاری،سماعی وشایگان نمایندگان و کارشناسان اداره کل بهزیستی استان همدان مطرح کردند:دغدغه کانون وکلای دادگستری استان همدان،برای کمک به کودکان و افراد بی بضاعت قابل ستایش است و  نیاز داریم که کانون وکلا فراتر از بحث کودکان کار با ما همکاری کند.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها