|

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 به‌ تفکیک استان‌ها + جدول

در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1403، 58 هزار و 640 شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل 34 هزار و 522 شعبه شهری، 24 هزار و 118 شعبه روستایی، 43 هزار و 425 شعبه ثابت و 15 هزار و 215 صندوق شعبه سیار بود و 61 میلیون و 452 هزار و 321 نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌

نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری 1403 به‌ تفکیک استان‌ها + جدول

به گزارش شبکه شرق، نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۳، میزان کل آرای اخذ شده و آرای ۴ کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک استانی اعلام می‌شود.

در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در سال 1403، 58 هزار و 640 شعبه در سراسر کشور برای رای‌گیری مردم ایران تعیین شد که شامل 34 هزار و 522 شعبه شهری، 24 هزار و 118 شعبه روستایی، 43 هزار و 425 شعبه ثابت و 15 هزار و 215 صندوق شعبه سیار بود و 61 میلیون و 452 هزار و 321 نفر واجد شرایط رای دادن در داخل و خارج کشور بودند.‌‌

در جداول زیر میزان مشارکت مردم در انتخابات 1403، میزان کل آرای اخذشده و آرای 4 کاندیدای ریاست‌جمهوری به‌تفکیک هر استان ذکر شده است:

 

استان: آذربایجان شرقی

1,067,087

مسعود پزشکیان

7,033

مصطفی پورمحمدی

243,369

سعید جلیلی

57,380

محمدباقر قالیباف

1,375,871

کل آراء

44 درصد

میزان مشارکت

 

استان: آذربایجان غربی

 

مسعود پزشکیان

 

مصطفی پورمحمدی

 

سعید جلیلی

 

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

 

میزان مشارکت

 

 

استان: اردبیل

382 هزار و 600

مسعود پزشکیان

2 هزار و 676

مصطفی پورمحمدی

72 هزار و 800

سعید جلیلی

36 هزار و 300

محمدباقر قالیباف

504 هزار و 602

کل آراء

48.5 درصد

میزان مشارکت

 

 

استان: اصفهان

432,400

مسعود پزشکیان

16,600

مصطفی پورمحمدی

878,500

سعید جلیلی

141,300

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

%41

میزان مشارکت

 

 

استان: البرز

 

مسعود پزشکیان

 

مصطفی پورمحمدی

 

سعید جلیلی

 

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

 

میزان مشارکت

 

 

استان: ایلام

119 هزار و 843

مسعود پزشکیان

یک هزار و 704

مصطفی پورمحمدی

44 هزار و 706

سعید جلیلی

30 هزار و 852

محمدباقر قالیباف

208,178

کل آراء

47 درصد

میزان مشارکت

 

 

استان: بوشهر

144 هزار و 138

مسعود پزشکیان

2 هزار و 618

مصطفی پورمحمدی

167 هزار و 217

سعید جلیلی

40 هزار و 850

محمدباقر قالیباف

374 هزار و 345

کل آراء

46.5  درصد

میزان مشارکت

 

 

استان: تهران

1,492,164

مسعود پزشکیان

35,582

مصطفی پورمحمدی

1,165,518

سعید جلیلی

673,000

محمدباقر قالیباف

3,366,264

کل آراء

%33

میزان مشارکت

 

 

استان: چهارمحال و بختیاری

123 هزار و 46

مسعود پزشکیان

2 هزار و 464

مصطفی پورمحمدی

118 هزار و 523

سعید جلیلی

28 هزار و 231

محمدباقر قالیباف

282 هزار و 264

کل آراء

40 درصد

میزان مشارکت

 

 

استان: خراسان جنوبی

102 هزار و 354

مسعود پزشکیان

2 هزار و 319

مصطفی پورمحمدی

225 هزار و 825

سعید جلیلی

48 هزار و 776

محمدباقر قالیباف

391 هزار و 329

کل آراء

 

میزان مشارکت

 

 

استان: خراسان رضوی

27.4 درصد آرا

مسعود پزشکیان

0.8 درصد آرا 

مصطفی پورمحمدی

50.2 درصد آرا

سعید جلیلی

17.8 درصد آرا 

محمدباقر قالیباف

2 میلیون و 415 هزار و 696

کل آراء

49.39  درصد

میزان مشارکت

 

 

استان: خراسان شمالی

115 هزار و 697

مسعود پزشکیان

یک هزار و 26

مصطفی پورمحمدی

115 هزار و 672

سعید جلیلی

57 هزار و 638

محمدباقر قالیباف

305 هزار

کل آراء

45 درصد

میزان مشارکت

 

 

استان: خوزستان

97 هزار و 47

مسعود پزشکیان

یک هزار و 78

مصطفی پورمحمدی

183 هزار و 29

سعید جلیلی

41 هزار و 24

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

29.6

میزان مشارکت

 

 

استان: زنجان

195,165

مسعود پزشکیان

3,151

مصطفی پورمحمدی

132,409

سعید جلیلی

48,479

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

46 درصد

میزان مشارکت

 

 

 

استان: سمنان

73 هزار و 287

مسعود پزشکیان

2 هزار و 302

مصطفی پورمحمدی

137 هزار و 81

سعید جلیلی

34 هزار و 759

محمدباقر قالیباف

262 هزار و 284

کل آراء

49.11  درصد

میزان مشارکت

 
سیستان و بلوچستان

 

استان: سیستان و بلوچستان

443226

مسعود پزشکیان

4368

مصطفی پورمحمدی

199976

سعید جلیلی

87788

محمدباقر قالیباف

735 هزار و 358 رای

کل آراء

40 درصد

میزان مشارکت

 
فارس

 

استان: فارس

532 هزار و 947

مسعود پزشکیان

10 هزار و 292

مصطفی پورمحمدی

634 هزار و 294

سعید جلیلی

132 هزار و 848

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

 

میزان مشارکت

 
قزوین

 

استان: قزوین

156 هزار و 853

مسعود پزشکیان

3 هزار و 358

مصطفی پورمحمدی

166 هزار و 852

سعید جلیلی

51 هزار و 811

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

 

میزان مشارکت

 
قم

 

استان: قم

 

مسعود پزشکیان

 

مصطفی پورمحمدی

 

سعید جلیلی

 

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

56.2 درصد

میزان مشارکت

 
کردستان

 

استان: کردستان

 

مسعود پزشکیان

 

مصطفی پورمحمدی

 

سعید جلیلی

 

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

 

میزان مشارکت

 
کرمان

 

استان: کرمان

329 هزار و 470

مسعود پزشکیان

8 هزار و 513

مصطفی پورمحمدی

477 هزار و 589

سعید جلیلی

215 هزار و 892

محمدباقر قالیباف

یک میلیون و 70 هزار و 286

کل آراء

46 درصد

میزان مشارکت

 
کرمانشاه

 

استان: کرمانشاه

140,282

مسعود پزشکیان

4,100

مصطفی پورمحمدی

62,606

سعید جلیلی

43,170

محمدباقر قالیباف

284,895

کل آراء

 

میزان مشارکت

 
کهگیلویه و بویراحمد

 

استان: کهگیلویه و بویراحمد

123 هزار و 115

مسعود پزشکیان

102 هزار و 499

سعید جلیلی

56 هزار و 654

محمدباقر قالیباف

یک هزار و 518

مصطفی پورمحمدی

282 هزار و 218

کل آراء

 49.3 درصد

میزان مشارکت

 
 
گلستان

 

استان: گلستان

171 هزار و 628

مسعود پزشکیان

2 هزار و 785

مصطفی پورمحمدی

103 هزار و 222

سعید جلیلی

43 هزار و 125

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

41.6

میزان مشارکت

 
گیلان

 

استان: گیلان

317 هزار و 248

مسعود پزشکیان

6 هزار و 759

مصطفی پورمحمدی

216 هزار و 339

سعید جلیلی

90 هزار و 19

محمدباقر قالیباف

656 هزار و 936 

کل آراء

32.6 درصد

میزان مشارکت

 
لرستان

 

استان: لرستان

234 هزار و 721

مسعود پزشکیان

4 هزار و 395

مصطفی پورمحمدی

191 هزار و 510

سعید جلیلی

100 هزار و 967

محمدباقر قالیباف

540 هزار

کل آراء

36 درصد

میزان مشارکت

 
 
مازندران

 

استان: مازندران

406 هزار و 485

مسعود پزشکیان

9 هزار و 629

مصطفی پورمحمدی

448 هزار و 308

سعید جلیلی

132 هزار و 151

محمدباقر قالیباف

یک میلیون و 43 هزار و 570

کل آراء

42.3

میزان مشارکت

 
استان مرکزی

 

استان: مرکزی

136,282

مسعود پزشکیان

4,354

مصطفی پورمحمدی

233,645

سعید جلیلی

61,359

محمدباقر قالیباف

457,074

کل آراء

39.9 درصد

میزان مشارکت

 
هرمزگان

 

استان: هرمزگان

 

مسعود پزشکیان

 

مصطفی پورمحمدی

 

سعید جلیلی

 

محمدباقر قالیباف

 

کل آراء

 

میزان مشارکت

 
 
همدان

 

استان: همدان

199 هزار و 466

مسعود پزشکیان

5 هزار و 283

مصطفی پورمحمدی

266 هزار و 875

سعید جلیلی

76 هزار و 583

محمدباقر قالیباف

548هزار و 207

کل آراء

39 درصدی

میزان مشارکت

 
یزد

 

استان: یزد

165 هزار و 696

مسعود پزشکیان

3 هزار و 829

مصطفی پورمحمدی

213 هزار و 513

سعید جلیلی

35 هزار و 680

محمدباقر قالیباف

436 هزار و 722

کل آراء

58.18

میزان مشارکت

 

 

منبع: تسنیم
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها