|

علی ربیعی: توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است

علی ربیعی در توییتی نوشت: روند سنجشهای موجود حاکی از آن است که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است.

علی ربیعی: توجه به پزشکیان در افکار عمومی  در سطح کشور رو به افزایش است

به گزارش شبکه شرق، علی ربیعی در توئیتی نوشت که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است.

 
وی در این باره نوشت: روند سنجشهای موجود حاکی از آن است که توجه به پزشکیان در افکار عمومی در سطح کشور رو به افزایش است.
 
با این وصف به نظر می رسد رسیدن از توجه و تمایل به ایجاد انگیزه و کنش رای دهندگی فاصله زیادی نداشته باشد.
 
شاید در زمانی قهر و عدم مشارکت واکنشی طبیعی در پاسخ به شرایط باشد اما در این مقطع، به نظرم مسیر صحیح آن است که همه روشنفکران، نخبگان و دلسوزان ،ایران کسانی که دلشان برای ایران میطبد و مسیر فعلی را مسیر درست و رو به جلو نمی دانند، آنان که نه به سیاست «بقا» بلکه به «توسعه کشور» می اندیشند ترغیب به ایجاد کنش رای دهندگی به پزشکیان را دنبال کنند.

 

منبع: انتخاب
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها