|

دستور جدید رئیسی به بخش‌های اطلاعاتی کشور

ابراهیم رئیسی گفت: بخش‌های اطلاعاتی بر شناسایی شبکه‌های توزیع مواد مخدر تمرکز کنند.

دستور جدید رئیسی به بخش‌های اطلاعاتی کشور

به گزارش شبکه شرق، رئیس‌جمهور گفت: برخورد با عناصر توزیع محدود و خُرد لازم است، اما اساس اقدامات بر برخورد با شبکه‌های اصلی توزیع باشد.

سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در جلسه ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در زمینه مبارزه با مواد مخدر، اساس کار بر مبارزه با شبکه‌های اصلی توزیع باشد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: جمهوری اسلامی علیرغم وجود تحریم‌ها و تهدید‌های متعدد توانسته در زمینه مبارزه با مواد مخدر موفقیت‌های زیادی به‌دست آورده است.

او تاکید کرد: بخش‌های اطلاعاتی کشور بر شناسایی شبکه‌های توزیع تمرکز کنند. برخورد با عناصر توزیع محدود و خُرد لازم است، اما اساس اقدامات بر برخورد با شبکه‌های اصلی توزیع باشد.

رئیس‌جمهور یادآور شد: هزینه‌های زیادی در زمینه مبارزه با مواد مخدر بر کشور تحمیل می‌شود.

رئیسی افزود: ستاد مبارزه با مواد مخدر، نگاهی فراسازمانی و فرابخشی داشته باشد؛ این ستاد نیازمند تحول است. مسئول‌سازی نظام بین‌الملل در زمینه مبارزه مواد مخدر بسیار اهمیت دارد. در مقایسه با اقدامات ایران، سازمان‌های بین‌المللی و کشور‌های اروپایی به وظایف خود در خصوص مبارزه با مواد مخدر عمل نکرده‌اند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها