|

العربیه:

۳۰ موشک طی یک دقیقه به سوی الجلیل اعلی در شمال اسرائیل پرتاب شد

العربیه نوشت: ۳۰ موشک طی یک دقیقه به سوی الجلیل اعلی در شمال اسرائیل پرتاب شد. اسرائیل هیوم نیز نوشت: ده‌ها موشک از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد.

 ۳۰ موشک طی یک دقیقه به سوی الجلیل اعلی در شمال اسرائیل پرتاب شد

المیادین خبر داد که بیش از ۵۰ فروند موشک از لبنان به سمت شمال اسرائیل شلیک شد.

العربیه نیز در این باره نوشت: ۳۰ موشک طی یک دقیقه به سوی الجلیل اعلی در شمال اسرائیل پرتاب شد.

گفتنی است که اسرائیل هیوم نیز نوشت: ده‌ها موشک از جنوب لبنان به سمت اسرائیل شلیک شد.

 

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها