|

احمد زیدآبادی:

با مشارکت ۲۰ درصدی هم اعلام جشن و پیروزی می‌کردند

اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، آنها باز هم، اعلام جشن و پیروزی می‌کردند. کلاً در کشور ما قرار نیست کسی ذهنیتش را با واقعیت تطبیق دهد، این واقعیت است که باید خودش را با ذهنیت افراد سازگار کند!

با مشارکت ۲۰ درصدی هم اعلام جشن و پیروزی می‌کردند

به گزارش شبکه شرق، احمد زیدآبادی نوشت: اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، آنها باز هم، اعلام جشن و پیروزی می‌کردند. کلاً در کشور ما قرار نیست کسی ذهنیتش را با واقعیت تطبیق دهد، این واقعیت است که باید خودش را با ذهنیت افراد سازگار کند!

«احمد زیدآبادی» فعال سیاسی اصلاح طلب در توئیتی نوشت:

«عدد و رقم مهم نیست!

رسانه‌های اصولگرا مشارکت حدود ۴۰ درصدی در ‎#انتخابات مجلس را به عنوان پیروزی، جشن گرفته‌اند.

اگر نرخ مشارکت ۲۰ درصد هم می‌شد، آنها باز هم، اعلام جشن و پیروزی می‌کردند.

کلاً در کشور ما قرار نیست کسی ذهنیتش را با واقعیت تطبیق دهد، این واقعیت است که باید خودش را با ذهنیت افراد سازگار کند!»

احمد زیدآبادی

منبع: اعتمادآنلاین
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها