|

پایان تبلیغات انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

زمان تبلیغات انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری پایان یافت.

پایان تبلیغات انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری

به گزارش شبکه شرق، مهلت تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به پایان رسید.

در فاصله ۲۴ ساعت مانده به آغاز رای‌گیری، مهلت تبلیغات دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به پایان رسید.

تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی از روز سوم اسفند ماه و تبلیغات مجلس خبرگان رهبری از روز ۲۵ بهمن ماه آغاز شده بود.

بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب در انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۱۴۴ داوطلب برای انتخابات دوره ششم خبرگان رهبری با یکدیگر رقابت کردند.

رای‌گیری از ساعت هشت روز جمعه «۱۱ اسفند ماه» آغاز می‌شود.

منبع: ايسنا
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها