|

ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیمان صلح امضا می کنند

ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد امضای توافقنامه صلح تا پایان سال ۲۰۲۲ به توافق رسیدند.

ارمنستان و جمهوری آذربایجان پیمان صلح امضا می کنند

به گزارش شبکه شرق، «آرمن گریگوریان»، دبیر شورای امنیت ملی ارمنستان روز چهارشنبه گفت که با «حکمت حاجی اف»، دستیار ریاست جمهوری آذربایجان درباره امضای معاهده صلح بین این کشورها تا پایان سال ۲۰۲۲ گفتگو کرده است.

این مقام ارمنی گفت: «ما بر روی بحث روابط ارمنستان و آذربایجان و همچنین موضوع قره باغ کوهستانی و همچنین جدول زمان بندی معاهده صلح، یعنی داشتن یک معاهده صلح تا پایان سال تمرکز کردیم.»

این مقام دولت ارمنستان همچنین افزود: «تاکید بر به رسمیت شناختن مرز طرفین، یعنی توافقی در مورد تحدید حدود تا پایان سال حاصل می‌شود و امیدوارم به زودی این توافق صورت عملی به خود بگیرد.»

وی افزود که فرآیندهای پیرامون پیمان صلح و تحدید حدود به هم مرتبط هستند و ارمنستان هنوز نگران آن است که جمهوری آذربایجان حتی با وجود امضای توافق صلح، اما حملاتش به بخش‌ها و نقاط مختلف ارمنستان را ادامه دهد.

گریگوریان با اشاره به اینکه ارمنستان، گرجستان و آذربایجان در سال ۱۹۲۹ تحدید حدود مرزها را به پایان رساندند، افزود: «طرفین اکنون باید این قرارداد را به عنوان مبنای مرز ارمنستان و آذربایجان بپذیرند و ۲۹.۸ هزار کیلومتر مربع خاک ارمنستان را تضمین کنند.»

 

منبع: مهر