|

امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه:

برجام درحال پیگیری است؛ پیشرفت داشته‌ایم / ویدئو

وزیر امور خارجه گفت: ما به وظیفه خود برای لغو تحریم‌ ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی با رعایت خطوط قرمز کشورمان ادامه می‌دهیم.

 برجام درحال پیگیری است؛ پیشرفت داشته‌ایم / ویدئو

به گزارش شبکه شرق، وزیر امور خارجه با بیان این‌ که بر این اعتقادیم که برجام خوب یا بد، دارای نقاط ضعف و قوت، امروز این سند بین‌المللی است که در برابر ما قرار دارد و ما در عرصه دیپلماسی برای لغو تحریم‌ ها این سند و مسیر را در پیش رو داریم، گفت: ما به وظیفه خود برای لغو تحریم‌ ها از مسیر مذاکره و دیپلماسی با رعایت خطوط قرمز کشورمان ادامه می‌دهیم.

 

منبع: عصر ایران