|

جنگ اوکراین؛ ویرانه شهر باخموت / ویدئو

این شهر در شرق اوکراین پس از ماه‌ها نبرد سنگین به ویرانه تبدیل شده است

جنگ اوکراین؛ ویرانه شهر باخموت / ویدئو

به گزارش شبکه شرق، یکی از فرماندهان ارشد نظامی اوکراین چندی پیش گفت که روسیه برای گرفتن باخموت از تاکتیک «زمین سوخته» تجربه شده در سوریه استفاده می‌کند. این شهر در شرق اوکراین پس از ماه‌ها نبرد سنگین به ویرانه تبدیل شده است

منبع: انتخاب