|

بهادری جهرمی اعلام کرد:

تشکیل سازمان بازرگانی در دولت

سخنگوی دولت گفت: لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود.

تشکیل سازمان بازرگانی در دولت

به گزارش شبکه شرق، بهادری جهرمی سخنگوی دولت درباره جدایی مجموعه بازرگانی از وزارت صمت و کشاورزی، گفت: لایحه تشکیل «سازمان بازرگانی» با قید فوریت به مجلس ارسال می‌شود؛ این سازمان برای مدیریت بازرگانی و تنظیم بازار زیر نظر نهاد ریاست جمهوری تشکیل خواهد شد.

منبع: ایرنا