|

اعضای‌ تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کمیسیون برنامه مشخص شدند

اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ تعیین شدند.

اعضای‌ تلفیق بودجه ۱۴۰۲ کمیسیون برنامه مشخص شدند

به گزارش شبکه شرق، در جلسه فوق العاده امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ۹ نفر از اعضای این کمیسیون جهت عضویت در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ انتخاب شدند.

بر این اساس حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان، آرش زره تن لهونی نماینده جوانرود، رجب رحمانی نماینده تاکستان، سمیه محمودی نماینده شهرضا، سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده تبریز، احسان ارکانی نماینده نیشابور، سیدشمس الدین حسینی نماینده تنکابن، رحیم زارع نماینده آباده و مهدی فرشادان نماینده سنندج عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شدند.

 

 

منبع: ایسنا