|

واکنش آمریکا به آتش سوزى در اوین: گزارش‌ها را با فوریت پیگیری می‌کنیم

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آتش سوزی زندان اوین اعلام کرد که گزارش‌ها را با فوریت پیگیری می‌کنیم.

واکنش آمریکا به آتش سوزى در اوین: گزارش‌ها را با فوریت پیگیری می‌کنیم

به گزارش ایرنا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به آتش سوزی زندان اوین اعلام کرد که گزارش‌ها را با فوریت پیگیری می‌کنیم.

ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه شب به وقت محلی افزود: با سوئیس به عنوان حافظ منافع ‌خود در ایران در تماس هستیم.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شنبه شب با بهره برداری از حادثه زندان اوین به موضوع زندانیان دو تابعیتی اشاره کرد و خواستار آزادی آنها شد.