|

درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا

معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری از درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا خبر داد.

درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا

محمد جمشیدی، معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهوری در توییتی از درخواست از رئیسی برای میانجی‌گری صلح در اروپا خبر داد.