|

رسانه شورای عالی امنیت ملی درباره عدم‌ اعلام جزئیات‌ مذاکرات توضیح داد:

نتیجه مذاکرات مهم است نه اطلاع از جزئیات

رسانه منتسب به شورای عالی امنیت ملی درباره عدم‌ اعلام جزئیات‌ مذاکرات توئیتی را منتشر کرد.

نتیجه مذاکرات مهم است نه اطلاع از جزئیات

به گزارش نورنیوز، رسانه منتسب به شورای عالی امنیت ملی درباره عدم‌ اعلام جزئیات‌ مذاکرات توئیتی را منتشر کرد.

رسانه منتسب به شورای عالی امنیت ملی در توئیتی با هشتگ مذاکرات نوشت:

 

اطلاع‌رسانی مذاکرات در گذشته با اهداف سیاسی و با حجم بسیار بالا دنبال می‌شد اما دولت سیزدهم با این استدلال که برای مردم نتیجه مهم است نه اطلاع از جزئیات، برای شرطی نکردن اقتصاد و معیشت مردم سیاست دیگری در پیش گرفت. انتشار اخبار غیرمستند با هدف مقابله با این سیاست انجام می‌شود.