|
کدخبر: 843359

اقدام مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس رسالت و مشی خود را به خوبی تدوین کرده است و تیم مذاکره کننده هم در راستای تامین منافع ملی کشور حرکت می‌کند.

اردشیر مطهری، نماینده گرمسار در مجلس با اشاره به اقدامات تیم مذاکره کننده گفت:‌ روند مذاکرات در مسیر خود قرار گرفته است و باید همه به آقای امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده کمک کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه تا زمانی که چیزی قطعی نشده است باید در اظهارنظرها احتیاط کنیم چراکه اگر در مسیر دیگری قدم برداریم باعث تضعیف تیم مذاکره‌کننده و حتی وزیر امورخارجه می‌شود تصریح کرد: بسیاری از موضوعات در جریان مذاکرات هنوز قطعی نشده است و صرفا رایزنی‌ها و اظهارات طرفین است که مطرح می‌شود.

نماینده گرمسار ضمن تاکید براینکه تیم مذاکره‌کننده از اقتدار مجموعه حاکمیت دفاع کرده و در مسیر تامین منافع ملی حرکت می‌کند اظهار داشت: در تحلیل روند مذاکرات برخی کاسه داغ‌تر از آش می‌شوند، اما بدانند قرار گرفتن در میدان کار با تحلیل پشت میز دو مقوله جداگانه و مختلف از هم هستند.

مطهری با بیان اینکه مسئولین و بزرگان نظام اشراف کامل به موضوع مذاکرات دارند، خاطرنشان کرد: گزارشات لحظه‌ای از روند مذاکرات به مقامات بالادستی ارائه میشود و تیم مذاکره کننده از مسئولین ذیربط به طور حرفه ای مشورت های لازم را دریافت می‌کنند که این هماهنگی و همکاری راهگشای دستیابی به یک توافق خوب است.

وی خطاب به افرادی که براساس اخبار غیر رسمی اظهار نظرهایی را پیرامون موضوع مذاکرات مطرح می‌کنند گفت: متاسفانه برخی همکاران اظهاراتی را مطرح می‌کنند که به غیر از تضعیف تیم مذاکره‌کننده و وزیر امورخارجه دستاورد دیگری ندارد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره ادعاهایی که درخصوص وجود پیش‌نویس مطرح می‌شود تاکید کرد: ملاک ما باید صحبت های وزیر امورخارجه در این زمینه باشد که می‌گویند هیچ پیش‌نویسی وجود ندارد؛ چه اصراری داریم که بگوییم پیش‌نویس وجود دارد. باید منتظر بمانیم تا کار به نتیجه برسد و اگر بناست اظهارنظری کنیم بعد از خروجی این مذاکرات باید نظر خود را ارائه دهیم.

وی با اشاره به اقدام مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها گفت: مجلس رسالت و مشی خود را به خوبی تدوین کرده است و تیم مذاکره کننده هم در راستای تامین منافع ملی کشور حرکت می‌کند.